Norges første turnuskull

Artikkel

Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2950

I Tidsskriftet nr. 22/2004 under Aktuelt i foreningen er det gjengitt feil navn på personen til venstre i bildet. De riktige navnene skal være (f.v.): Odd Lingjærde, Kirsten Kjelsberg Osen, Per O. Andersen, Torstein Hovig, Helene Pande og Kjell Noreik.

Anbefalte artikler