Helse og levevaner – hvordan kan legen hjelpe?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Prescott, Peter

  Børtveit, Tore

  Helse og atferdsendring

  206 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 299

  ISBN 82-05-31131-5

  Korte og lange intervensjoner blir presentert. For min del liker jeg godt at faser med overveielser og ambivalens i forhold til levevaner er viet oppmerksomhet. Helsearbeiderens kommunikasjonsform er viktig. Det gis eksempler på lukkede spørsmål av typen «Har du bestemt deg for å slutte å røyke?», som ofte fører til kort dialog. Åpne spørsmål, av type «Er du bekymret for at du på sikt kan ta skade av røykingen?» kan være bedre egnet. Det skrives om «gullet i gråsteinen» i form av ytringer fra pasienten som indirekte peker mot endring. Ved å vise interesse for «gullet» kan legen stimulere til videre refleksjon. Eksemplene på dialoger er nyttige.

  Boken har også noen svake sider. Den er ikke så veldig spennende skrevet og er ikke illustrert. De ulike helsevanene dekkes ikke like godt. Vedlikeholdsfasen og tilbakefall etter oppnådd endring blir omtalt, men her savnet jeg nærmere omtale av strategier. Et helt spesielt krav til vedlikeholdsstrategi stilles når pasienten har klart å gå ned i vekt.

  Med tanke på leger i allmennpraksis savnet jeg et avsnitt om relative kontraindikasjoner for aktivt å ta opp langsiktig helse som tema. Det kan dreie seg om livskriser, depresjon eller andre forhold. Jeg savnet også en omtale av strategier for å støtte eksisterende atferd i situasjoner der gode vaner erfaringsmessig er truet. Det å holde på mosjonsvaner og vennekrets når man slutter i arbeid eller ved samlivsbrudd er eksempler på utfordringer der legen kan være en støttespiller.

  Forfatterne skriver at tilnærmingen i denne boken bør utvikles videre. Jeg håper at både de selv og andre bidrar til dette. I første omgang anbefales boken til alle leger med pasientkontakt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media