Kunngjøring

Artikkel

Endring av generelle spesialistregler

I tråd med anbefaling fra Legeforeningens landsstyre har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt at passusen om tjeneste i annet nordisk land anses unødvendig etter at § 7 i «Bestemmelser for spesialistutdanningen» i 2000 ble supplert med følgende:

Utenlandsk tjeneste godkjennes på linje med tjeneste i Norge forutsatt at tjenesten er utført i godkjent utdanningsstilling ved en utdanningsinstitusjon og at tjenesten ellers er i samsvar med norske spesialistregler.

Følgende avsnitt utgår:

Tjeneste i annet nordisk land godkjennes dog på linje med tjeneste i Norge forutsatt at tjenesten er utført ved godkjent utdanningsinstitusjon, og at tjenesten ellers er i samsvar med norske spesialistregler.

Ikrafttreden umiddelbart.

Godkjenning av utdanningsinstitusjon

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt at Geriatrisk seksjon ved Medisinsk klinikk, Sykehuset Telemark godkjennes som gruppe II-institusjon i geriatri, i relasjon til spesialistreglene i denne spesialiteten.

Vedtaket gjelder fra 3.11. 2004.

Endrede retningslinjer for lånefondet

Søknader om lån til Lånefondet vil med virkning fra 1.1. 2005 behandles fortløpende. De kvartalsvise tidsfristene bortfaller fra samme tidspunkt.

Ytterligere informasjon om sentralstyrets vedtak om nye retningslinjer – vedtatt 10.12. 2004 – finner du på www.legeforeningen.no/?id=35491

Anbefalte artikler