Spedbarn har toleranse for ikke-kompatibelt transplantat

Jens Bjørheim Om forfatteren
Artikkel

Transplantasjon av vev på tvers av ABO-blodgruppene fører til hyperakutt avstøtning hos voksne. Hos spedbarn, derimot, kan slike transplantater overleve.

Historisk sett har ABO-kompatibilitet mellom vert og donor vært en forutsetning for vellykket vevstransplantasjon hos voksne. Ved manglende kompatibilitet avstøtes transplantatet gjennom en immunologisk reaksjon.

Tidligere er det rapportert at hjertetransplantat med inkompatible ABO-antigener til spedbarn ikke har ført til avstøtning av transplantatet (1). Mekanismene bak har vært ukjent.

I en oppfølgingsstudie fra Canada ble blodprøver fra de hjertetransplanterte spedbarna studert (2). Resultatene viste at de hadde utviklet B-celletoleranse overfor inkompatible ABO-antigener i transplantatet.

– ABO-antigener er karbohydratantigener som ved immunisering stimulerer B-celler direkte uten hjelp av T-celler. Karbohydratantigener finnes i membranen på de fleste celler hos mennesker, dyr, planter og også mikroorganismer. Danning av antistoffer mot slike antigener skjer vesentlig som følge av kolonisering av tarmen med mikroorganismer i løpet av første og andre leveår. Såkalt naturlige antistoffer blir da dannet mot de antigener man selv mangler, sier professor Bjarte Solheim ved Immunologisk institutt, Rikshospitalet.

– Studien viser at 11 spedbarn som ble transplantert med ABO-inkompatible hjerter før de hadde utviklet ABO-antistoffer, heller ikke dannet antistoffer mot transplantatets ABO-antigener. Svake ABO-antistoffer mot transplantatet hos to forsvant etter kort tid. Etter transplantasjon hadde de 13 barna heller ikke lenger B-celler som kunne danne ABO-antistoffer mot transplantatene. Derimot var antistoffdanningen normal mot ABO-antigener som barn eller transplantat manglet. Disse funnene kan få betydning for xenotransplantasjon av spedbarn, da «naturlige» antistoffer mot karbohydratantigener også representerer et vesentlig hinder mot slik transplantasjon, avslutter Solheim.

Anbefalte artikler