Godt om medisinsk historie og kunst

Anne Gitte Hertzberg Om forfatteren
Artikkel

Emery, Alan E.H.

Emery, Marcia L.H.

Medicine and art

112 s, ill. London: Royal Society of Medicine Press, 2003. Pris GBP 40

ISBN 1-85315-501-2

Ekteparet Alan og Marcia Emery presenterer 53 kunstverk ledsaget av korte tekster. 15 av bidragene har tidligere vært publisert i Journal of the Royal College of Physicians of London.

Tidsmessig starter boken med Imhotep (2686 – 2613 f.Kr.) i det gamle Egypt, omtalt som «den første legeskikkelsen som står tydelig fram i fortidens tåkeheim». Derfra tar den oss med gjennom mange kulturer og perioder frem til en av forsidene til The Lancet i 2001. Forholdet mellom forskjellige religioner og medisinen og mellom skolemedisin og alternativ medisin beskrives. Vi møter kvinner som kjemper for å få lov til å studere medisin, sårede som blir pleiet på en sykestue under den første verdenskrig, stilles overfor et overfylt asyl i Sovjetunionen og en afrikansk healer som har inngående kunnskap om sine pasienters virkelighetsforståelse og får vite hvordan vestlige pasienter oppfatter moderne forskning. Forfatterne legger vekt på legens rolle i samfunnet og på forholdet mellom lege og pasient og hvordan dette har forandret seg gjennom tidene. De utvalgte kunstnerne formidler ofte et kritisk blikk på legen.

Det er gjort et spennende og variert utvalg av bilder av så vel kjente som ukjente kunstnere. Fremstillingene gir en opplevelse av tidligere tiders medisin på en måte det er vanskelig å få til med tekst alene. Innsiktsfulle kommentarer øker forståelsen av bildenes innhold. Dessverre er trykkvaliteten gjennomgående for dårlig, men de velformulerte tekstene er fulle av interessante fakta. De gir ikke noen sammenhengende oversikt over feltet. En mer treffende tittel på boken ville vært Medisinsk historie og kunst.

Tekstene er bygd opp på svært forskjellig måte. Én beskriver indisk medisin fra år 1000 og frem til i dag, en annen vektlegger hvordan livet til president George Washington artet seg før han ble syk. Mange er en underlig blanding av informasjon om medisinens utvikling og kunstnerens liv. Dette gjenspeiler antakelig forfatternes spesielle interesseområder, men det fungerer ikke alltid like bra. Selv om kunnskap om kunstnerens sosiale miljø og den aktuelle tidsepokens ikonografi hjelper oss i bildetolkingen, er informasjonen ofte forstyrrende og for detaljert.

De små artiklene berører, overrasker og plager. Boken anbefales til alle som er opptatt av medisinsk historie og kunst. Eller – kanskje viktigere – den kan brukes som en interessevekker.

Anbefalte artikler