Les mer om …

Artikkel

Råmelkstabletter virker ikke mot sår hals

Råmelkstabletter blir markedsført til bruk mot sår hals, men har ingen klinisk signifikant effekt i forhold til placebo. Dette viser en randomisert, dobbeltblind studie med 148 personer i norske militærleirer gjennom tre vintrer.

Har råmelkstabletter symptomatisk effekt på vondt i halsen?

Metanolforgiftningene i 2002

Forgiftning med metanol krever rask diagnose og behandling. For to år siden ble smuglersprit med om lag 20 % metanol distribuert og drukket mange steder i landet, særlig på Østlandet. I to artikler presenteres anamnese, funn og forløp hos 33 innlagte pasienter med metanolforgiftning. Fem døde under sykehusoppholdet og fire fikk varige synsskader og/eller hjerneskade. Beregning av aniongap og osmolalt gap er nyttig i diagnostikken.

Alkoholpolitisk brønnpissing

Metanolforgiftningene i 2002

Utredning av metabolsk acidose av ukjent årsak

Helsevesenet på Dagsrevyen

Massemediene, blant annet fjernsynets nyhetssendinger, har stor innflytelse på helsepolitikken. En systematisk gjennomgang av Dagsrevyen i NRK1 i perioden 1996 – 2003 viser at negative innslag om helsetjenesten utgjør kjernen i nyhetsformidlingen av helsestoff. Leger kommer ofte til orde, vanligvis som kritikere og som forsvarere av pasientenes interesser. I de siste årene er innslagene om helse blitt færre og «snillere».

Helsevesenet på Dagsrevyen

Samfunnsmedisinen må fornyes og redefineres

Spesialiteten samfunnsmedisin har uklar profil og uklart innhold, det er liten interesse for faget blant legene, og det er vanskelig å rekruttere til samfunnsmedisinske stillinger i kommunene. Faget må fornyes, redefineres og frigjøres fra primærhelsetjenesten, hevder Magne Nylenna og Bjørn-Inge Larsen i sin kronikk.

Samfunnsmedisin – fag for historikere eller leger?

Quislings hjerne og annen medisinsk historie

Et julenummer er intet julenummer uten medisinsk-historiske artikler. Denne gangen presenteres endringer i norsk fødselshjelp i første halvdel av 1900-tallet, basert på årsmeldinger fra Rikshospitalet, blyforgiftningssaken i Horten i 1930-årene, de nevroradiologiske undersøkelsene av Vidkun Quisling under rettsoppgjøret, kriminell anatomiundervisning i Edinburgh i 1820-årene, sykdomsoppfatning blant medisinere på 1700-tallet og berserkene og deres voldelige atferd.

Endringer i norsk fødselshjelp i årene 1915 – 61

Enda en folkefiende – om Harald Engelsen og blyforgiftningssaken i Horten

Undersøkelsen av Quislings hjerne

Forbudt anatomi

Hva feiler pasienten?

Berserkene – hva gikk det av dem?

Anbefalte artikler