Kamp- og festskrift

Peter F. Hjort Om forfatteren
Artikkel

Nylenna, Magne

Jacobsen, Geir

Legerollens mange muligheter

222 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 225

ISBN 82-05-32554-5

Dette er et festskrift til professor Steinar Westin på hans 60-årsdag. Foruten de to redaktørene har 17 forfattere – de fleste leger – bidratt. Dessverre har jubilanten ikke noe eget bidrag, for boken ble laget som en overraskelse til ham.

Temaene er hentet fra allmenn-, samfunns- og arbeidsmedisin og fra samfunnspolitikk, forskning og undervisning. Kapitlene er preget av stort engasjement og vilje til forbedring, noen ganger i beste sekstiåtterstil. Det har gjort meg glad, for vi trenger det. Allmennmedisinen har klart å reise seg fra krisen i 1960-årene, men samfunns- og arbeidsmedisinen trenger nytt engasjement. Man kan drømme om gamle dager: ««Jeg er norsk lege,» sa han, og mengden vek til side!» (Øvre Richter Frichs Jonas Fjeld).

Jeg har lest boken med glede og begeistring. De enkelte forfatterne skriver godt, og de har et budskap som norsk medisin og norsk helsetjeneste trenger. Steinar Westin har gjort seg fortjent til den, og jeg håper mange – særlig allmenn-, samfunns- og arbeidsmedisinere – vil lese den.

Anbefalte artikler