Brusdrikking gir mer diabetes

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Sukkerholdig drikke er forbundet med vektøkning og diabetes type 2 hos voksne. Det viser en stor amerikansk studie blant kvinner.

Inntak av sukkerholdig mineralvann er forbundet med økt risiko for fedme hos barn, men lite er kjent om de metabolske virkningene hos voksne. Forskere fra USA har undersøkt effekten av slike drikker på vekt og diabetes type 2 hos over 91 000 kvinner i Nurses’ Health Study i perioden 1991 – 99.

Kvinner som gjennom en fireårsperiode økte inntaket av sukkerholdige drikker fra en gang i uken eller sjeldnere til minst én gang om dagen, hadde signifikant større vektøkning enn kvinner som ikke endret forbruket, uansett om det var lavt eller høyt. Kvinner som drakk brus minst én gang om dagen, hadde 1,8 ganger høyere risiko for å utvikle diabetes enn de som drakk brus sjeldnere enn en gang i måneden (95 % KI 1,4 – 2,4).

– Denne studien faller sammen med en stadig økende dokumentasjon på at høyt brusinntak kan være en viktig årsak til den økende forekomsten av både overvekt og diabetes type 2. Det kan være verdt å merke seg at inntak av ren usukret fruktsaft var lite assosiert med vektøkning. En begrensning ved studien er at den ikke er randomisert. Men man kan jo vanskelig tenke seg studier over mange år hvor deltakerne randomiseres til brusdrikking eller ikke, sier overlege Sven M. Carlsen ved St. Olavs Hospital.

– Når vil politikerne forlate pratefasen i sin bekymring for vektøkningen i befolkningen og tore å begrense brustilgangen? Når kommer det første søksmålet mot en brusfabrikant?

Anbefalte artikler