Minileder

Forsidebildet

Øivind Larsen

I dette nummeret

Nyheter

Petter Jensen Gjersvik
Ragnhild Ørstavik

Medisin og vitenskap

Hanne Wikstrøm
Tonje Elisabeth Hansen
Tor Ingebrigtsen*
Eirik Helseth
Bernt J. Due-Tønnessen
Tryggve Lundar
David Scheie
Kari Skullerud
Finn Wesenberg
Knut Lote
Johan Cappelen
Geirmund Unsgård
Tore Stokland
Knut Wester
Eirik Helseth
Torstein Meling
Tryggve Lundar
David Scheie
Kari Skullerud
Knut Lote
Geirmund Unsgård
Roar Kloster
Iver Arne Langmoen
Knut Wester
Torstein R. Meling
Bernt J. Due-Tønnessen
Kjartan Arctander
James T. Goodrich
Egil W. Martinsen
Espen Bjerke
Jarle Aarbakke
Knut Rasmussen
Thea K. Fischer

Profesjon og samfunn

Hanne Holme Ovrum
Sverre Kjølstad
Marijke Veenstra
Anne Kjersti Befring
Arvid Mikelsen
Sigurd Steinshamn
Pål Gulbrandsen
Øivind Larsen

Kommentar og debatt

Eivind Meland
Ole Frithjof Norheim
Irene Hatlevik
John Gunnar Mæland

Oss imellom

Aktuelt i foreningen

Hans Kristian Bakke
Ellen Juul Andersen
Lise B. Johannessen
Lise B. Johannessen
Ellen Juul Andersen
Ottar Grimstad
Dag Brekke

På tampen

Roy Lilley