Økt blødningsfare ved bruk av SSRI-midler

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Selektive serotoninreopptakshemmere er forbundet med økt risiko for blødning i mage-tarm-kanalen, og risikoen øker sterkt hvis antiflogistika brukes samtidig.

En prospektiv undersøkelse fra Danmark avdekker forekomsten av øvre gastrointestinale blødninger blant 26 005 personer i Nord-Jylland som var brukere av antidepressive medisiner i perioden 1991 – 95 (1).

De som brukte selektive serotoninreopptakshemmere(SSRI) hadde 3,6 ganger så stor risiko for å bli innlagt i sykehus med gastrointestinal blødning som personer som ikke brukte disse midlene (95 % KI 2,7 – 4,7). Risikoen for blødning var 12,2 ganger så stor (95 % KI 7,1 – 19,5) når SSRI-midlene ble kombinert med antiflogistika og 5,2 ganger så stor (95 % KI 3,2 – 8,0) ved kombinasjon med acetylsalisylsyre.

Ikke-selektive serotoninreopptakshemmere var forbundet med 2,3 ganger så stor blødningsrisiko (95 % KI 1,5 – 3,4). Tradisjonelle antidepressiver, som ikke har effekt på det serotonerge system, gav ingen økt blødningsfare.

– Blødningsfaren ved bruk av SSRI-midler er kjent fra i sporadiske rapporter samt én case control-undersøkelse (2), men dette er første gang en prospektiv studie dokumenterer at det er et reelt klinisk problem, sier professor Ivar Aursnes, Institutt for farmakoterapi, Universitetet i Oslo.

Aursnes råder leger til å utvise forsiktighet når det er aktuelt å gi SSRI-midler til pasienter som står på fast behandling med antiflogistika, eller omvendt: – Generelt bør man være tilbakeholden med å forskrive SSRI-midler når behandlingsalternativene er gode nok. Men hvis det er klar indikasjon for å gi et SSRI-middel til en pasient som må bruke et antiflogistikum, bør legen passe på at det siste er en COX-2-hemmer.

Anbefalte artikler