Sterkt behov for å møte landsstyret

Artikkel

Rykter og påstander om uenighet om politiske veivalg gjorde at sentralstyret besluttet å kalle inn landsstyret.

At Anette Fosse trakk seg fra sentralstyret, var også en årsak. I referatet fra møtet heter det: «Sentralstyret måtte konstatere at Anette Fosses beslutning om å trekke seg fra sentralstyret med umiddelbar virkning og hennes begrunnelse for dette, har medført ytterligere spekulasjoner av samme karakter. Sentralstyret ser derfor et sterkt behov for snarlig å møte landsstyret for å informere om og drøfte situasjonen.».

– Hvorfor var hennes fratreden av betydning for vedtaket? – Fordi det hun gjorde og begrunnelsene hun gav, har forsterket spekulasjonene om at sentralstyrets motiv har vært å fremheve rollen som fagforening på bekostning av rollen som faglig forening. Dessuten blir det hevdet at sentralstyret har til hensikt å endre den rollen som landsstyret har tillagt generalsekretæren gjennom foreningens lover. Det medfører ikke riktighet, sier Bakke. – Hvilken innvirkning har presset fra medlemmene hatt på sentralstyrets vedtak om ekstraordinært landsstyremøte? – Sentralstyret har behov for å møte landsstyret for å informere om og drøfte situasjonen. Vi har registrert fra flere hold at det er et slikt ønske. Bakgrunnen for vedtaket er de påstandene som er fremført om sentralstyrets motiver og hensikter og den uro dette har medført, svarer Bakke.

Det ekstraordinære landsstyremøtet ble avholdt etter at Tidsskriftet gikk i trykken. N. Husom

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=461

Anbefalte artikler