Uhelse – hva er det?

John Gunnar Mæland Om forfatteren
Artikkel

På en ellers ny og tiltalende forside av Tidsskriftet nr. 1/2003, står: Alkohol og uhelse. Så vidt meg bekjent, eksisterer ikke ordet «uhelse» på norsk, iallfall finnes det ikke i nettutgaven av Bokmålsordboka, utarbeidet i samarbeid med Norsk språkråd (1). Mange bruker uttrykket. Jeg liker det ikke. Det høres svensk ut. Jeg vet heller ikke hva det er. «Helse» har mange betydninger, hva er så negasjonen? Kanskje vi står oss best på å bruke uttrykk som er bedre innarbeidet – som i det minste finnes i ordbøkene.

Anbefalte artikler