Legeforeningens ærespasient til minne

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Kjell Aukrust ble utnevnt til ærespasient i Den norske lægeforening i forbindelse med Legeforeningens 100-årsjubileum i 1986. Kjell Aukrust døde julaften 2002, 82 år gammel.

På de litografier Aukrust laget med Solan og Ludvig, illustrerte han forholdet mellom lege og pasient på en varm og humoristisk måte. Litografiene ble gitt til institusjoner og enkeltpersoner i forbindelse med jubileet.

Aukrust ble æret med bisettelse på statens bekostning i Nordstrand kirke 8. januar i nærvær av familie og venner, kongehuset og regjeringen. Kransene bar hilsener fra blant andre Kongen og Dronningen, Den norske lægeforening, Den italienske ambassade, Stortinget og Alvdal kommune, foruten familie og venner. Aukrust ble gravlagt i Alvdal fredag 10. januar 2003.

Anbefalte artikler