Østrogener forebygger ikke hjerte- og karsykdommer

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

En ny studie omkring sammenhengen mellom østrogen og hjerteinfarkt er klar i sin konklusjon: Østrogener har ingen plass ved forebygging av hjerte- og karsykdommer.

Tidligere har man antatt at hormonell substitusjonsbehandling (HRT) kan forebygge utviklingen av hjerte- og karsykdommer. Hypotesen er utgått fra observasjonsstudier, men kontrollerte kliniske studier har så langt ikke kunnet påvise noen beskyttende effekt.

Nylig publiserte forfatterne bak ESPRIT (Estrogen in the Prevention of Reinfarction Trial) resultatene av en placebokontrollert studie (1). Halvparten av 1 017 kvinner med gjennomgått hjerteinfarkt fikk behandling med 2 mg østradiol daglig. Etter 24 måneder var det ikke signifikante forskjeller i forekomsten av nye hjerteinfarkt (62 vs 61 tilfeller) og død (32 vs 39) i de to gruppene. Pasientene i ESPRIT fikk ikke tillegg av progesteron. Det tyder på at tidligere negative resultater ikke er en effekt av dette hormonet.

– Studien underbygger at sekundær profylakse mot hjerte- og karsykdommer ikke er indikasjon for hormonell substitusjonsbehandling, sier Ole Erik Iversen ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus. – Det er minst like viktig at østrogen ikke økte risikoen for hjerteinfarkt. Når det gjelder primær profylakse, har vi foreløpig bare én studie. Denne viste en viss økning av hjerte- og karsykdommer i gruppen som fikk HRT (2). Deltakerne her var imidlertid eldre enn den vanligste målgruppen i Norge.

– I dag benyttes østrogenbehandling enten for å lindre plager i forbindelse med klimakteriet eller for å forebygge osteoporose, fortsetter Iversen. – Når det gjelder fortsatt forskning innen sammenhengen mellom HRT og hjerte- og karsykdommer, er det viktigst nå å avdekke det reelle risikoforholdet.

Anbefalte artikler