Fulgte saken på nett

Artikkel

18.12. 2002 ble det kjent atMagne Nylenna ønsket å fratre stillingen som generalsekretær i Legeforeningen. Sviktende tillit mellom Nylenna og sentralstyret lå bak avgjørelsen. Tidsskriftets produksjonstid er lang og saken tegnet til å utvikle seg rask. Fortløpende publisering av nyheter på nettsidene ble derfor Tidsskriftets måte å følge saken på. Utdrag av nyheter fra Tidsskriftet og informasjonen som har kommet fra Legeforeningen om saken frem til 3.2. 2003, gjengis som Nytt fra nett i dette nummeret av Tidsskriftet. S.B. Nesje

Anbefalte artikler