Magne Nylenna har sluttet i Legeforeningen

Artikkel

– Generalsekretær Magne Nylenna har sagt opp sin stilling etter avtale med sentralstyret, sa presidenten og la trykk på ordet avtale.

Magne Nylenna

I et hurtig sammenkalt allmøte i sekretariatet 30.1. 2003 leste president Hans Kristian Bakke opp en pressemelding om forliket mellom generalsekretæren og sentralstyret som ble inngått ettermiddagen før. Omtrent samtidig gikk pressemeldingen ut på nettet.

– Det er beklagelig at Legeforeningens medlemmer og Tidsskriftet blir informert i en kortfattet melding til pressen, sier redaktør Charlotte Haug som en kommentar til informasjonsstrategien i denne vanskelige saken. – Redaksjonen har hatt en viss forståelse for at det har vært nødvendig for partene å komme til enighet uten at sakens innhold ble kjent. Men at medlemmene heller ikke nå skal få innsikt i sakens egentlige innhold, er vanskelig å forstå, sier hun. Redaktøren understreker: – Hva slags uenighet det har vært om generalsekretærrollen har selvsagt stor betydning for Legeforeningens fremtid.

Om årsaken til oppsigelsen siterte Bakke fra pressemeldingen: – Bakgrunnen er at sentralstyret og Magne Nylenna på noen områder har ulik forståelse for hvordan rollen som generalsekretær skal utøves.

Ytterligere kommentarer er ikke mulig å få. Partene er blitt enige om ikke å uttale seg om saken utover den knappe pressemeldingen som er sendt ut. Avtalen gjelder fra 29. januar 2003.

Både Magne Nylenna og Hans Kristian Bakke var til stede da sekretariatet ble informert. Tilsynelatende var tonen god mellom de to og de honorerte hverandre for god opptreden i saken. Magne Nylenna tok ordet og sa:

– Jeg vet det har vært en vanskelig periode i sekretariatet. Jeg takker for varmen jeg har møtt og for at det har vært mulig for meg å komme hit, jobbe og smile i ukene som har gått, sa han. – Jeg føler meg ikke som persona non grata i Legenes hus, og vil fortsatt være medlem og bevare de vennskap og det nettverket jeg har gjennom Legeforeningen.

Terje Vigen, leder av Helsepolitisk avdeling i Legeforeningen, går inn som leder av sekretariatet inntil videre. N. Husom

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=427

Anbefalte artikler