Endokrin behandling av brystkreft

Bjørn Naume Om forfatteren
Artikkel

Miller, WR

Ingle, JN

Endocrine therapy in breast cancer

378 s, tab, ill. New York: Marcel Dekker, 2002. Pris NOK 150

ISBN 0-8247-0787-7

Et sentralt terapeutisk angrepspunkt ved brystkreft er behandling som på forskjellige måter hindrer østrogenets stimulerende virkning på brystkreftceller. Nye medikamenter som er utviklet de senere år, gir nye muligheter både innen forebygging og behandling av brystkreft.

50 klinikere og basalforskere med endokrin forskning innen brystkreft som ekspertområde, var samlet i Skottland i 2001 for å evaluere og diskutere status og fremtidige strategier i forståelsen og behandlingen av brystkreft. Denne boken er et referat derfra. Målgruppen er således først og fremst leger/forskere som arbeider innen feltet brystkreft.

Boken er bygd opp i fire faglige hoveddeler: avansert (metastatisk) brystkreft, tidlig brystkreft, neoadjuvant (preoperativ) terapi og kjemoprevensjon. Under hver av disse omhandles både behandlingsstrategi og de fleste aktuelle endokrine medikamenter/substanser. Hver faglige del avsluttes med referat fra en paneldiskusjon, hvor den fremtidige forskning og behandling diskuteres. Det blir fremhevet i flere deler av boken at de nye effektive østrogenhemmende medikamentene bør testes i neoadjuvante behandlingsprotokoller for best mulig å avdekke prediktive faktorer for effekt. I adjuvant behandling reises også viktige problemstillinger om hvorledes man skal optimalisere effekt og samtidig redusere mulige bivirkninger. Videre omhandles flere aspekter av de nye midlenes muligheter i forebygging av brystkreft (kjemoprevensjon).

Boken har engelsk språk. Den har preg av først og fremst å skulle sørge for rask distribusjon av møtets innhold til det øvrige brystkreftmiljø. Således er det ikke lagt vekt på pedagogisk layout, inkludert figurer/illustrasjoner. Det er kun noen få bilder, figurer og tabeller i boken. Boken kan ut fra et pedagogisk synspunkt virke tunglest. For personer med god faglig forståelse er likevel dette en spennende og meget lesbar bok. Den kan ikke erstatte en lærebok, men gir meget god oversikt over dagens situasjon og fremtidige utfordringer ved endokrin behandling av brystkreft. Boken kan således anbefales til leger og forskere med spesiell erfaring i og interesse for brystkreft.

Anbefalte artikler