Tobakk hjelper kreftceller mot immunapparatet

Bjarte G. Solheim Om forfatteren
Artikkel

Tobakk har en velkjent karsinogen effekt. Nå viser en ny studie at tobakk kan bidra til kreft også ved at celler under utvikling til kreftceller kan unndra seg immunapparatets kontroll.

HLA-antigenene er våre transplantasjonsantigener, og har som en viktig oppgave å presentere peptider for immunapparatets T-lymfocytter. HLA-klasse 1-antigenene er uttrykt på overflaten av kjerneholdige celler, og presenterer peptider fra proteiner som syntetiseres i cellen. I forbindelse med kreftutvikling vil unormale proteiner dannes i cellen, og peptider fra disse uttrykkes av HLA-klasse 1-antigenene. Når disse fremmede peptidene oppdages av immunapparatets T-lymfocytter, kan cytotoksiske T-celler utvikles og ødelegge de farlige cellene. Redusert uttrykk av HLA-klasse 1-antigener nedsetter T-cellereaksjonen.

En ny studie har undersøkt om ekstrakter fra tobakk påvirker uttrykk av HLA-klasse 1-antigener på overflaten av celler i kultur (1). Det viser seg at tobakksekstrakter reduserer antall HLA-klasse 1-antigener på cellemembranen. Ekstrakter fra tobakk reduserte mengden av TAP1-proteinet i cellenes cytoplasma. TAP1 er viktig for peptiders binding til HLA-klasse 1, og bare HLA-antigener med peptid uttrykkes stabilt. Reduksjonen i TAP1 skjedde i løpet av fire timer og var doseavhengig. Celler utsatt for tobakksekstrakt viste tilsvarende defekter i biosyntesen av HLA-klasse 1-antigenene som cellelinjer som mangler TAP1. Transfeksjon av cellene med TAP1 cDNA normaliserte HLA-klasse 1 på celleoverflaten.

Funnene tyder på at tobakk gjennom nedsatt dannelse av TAP1 fører til redusert antall HLA-klasse 1-antigener på celleoverflaten. Studien karakteriserte ikke hvilke stoffer i tobakk som utløser endringen, men tyder på at også brukere av f.eks. snus kan bli utsatt for effekten.

Anbefalte artikler