Oversiktlig om lungesykdommer

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pedersen, JT

  Lungesygdomme

  3. utg. 288 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2002. Pris DKK 328

  ISBN 87-628-0240-2

  Boken er en basislærebok i lungesykdommer. Ifølge forlaget er den beregnet på sykepleie-, medisinstudenter samt leger og sykepleiere i klinisk arbeid.

  Bokens oppbygging og inndeling er tradisjonell. Den omtaler kortfattet lungenes utvikling, anatomi, fysiologi og funksjon, kliniske funn samt lungefunksjonsundersøkelser og prosedyrer som anvendes i klinikken. Videre tar boken for seg alle vanlige lungesykdommer og sykdommer med manifestasjoner fra lungene og behandling av disse. Det er også særskilte avsnitt om thoraxtraumer, røyking og farmakologisk behandling.

  Boken er skrevet på dansk. Språket er klart og boken er lettlest og enkel å finne frem i. Den inneholder rikelig med figurer og røntgenfotografier. Figurene er oversiktlige og instruktive. En så kortfattet lærebok som tar for seg hele det lungemedisinske fagområdet, vil nødvendigvis være summarisk. Den viktigste målgruppen vil etter mitt skjønn være sykepleiere som arbeider innen lungemedisin og sykepleierstudenter.

  Til tross for at boken er dansk sammenfaller terapianbefalingene i det store og hele med norske retningslinjer og tradisjon, og er stort sett ikke kontroversielle. Avsnittene om regelverk og melderutiner kan imidlertid avvike fra norsk praksis og regler. En svakhet ved denne type kortfattede lærebøker er etter mitt skjønn at enkelte avsnitt kan være vanskelige å forstå uten forhåndskunnskaper om emnet. Et stort pluss er de meget gode og instruktive figurene.

  Boken er som nevnt oversiktlig, men ikke uunnværlig ved landets lungeavdelinger. Leger og medisinstudenter er nok tjent med en bok som går mer i dybden, bortsett fra som eventuelt kortfattet oversikt/repetisjon. Det finnes fra før også tilsvarende litteratur på norsk som dekker samme behov.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media