Trygdemedisinsk jubileumsbok

Pål Gulbrandsen Om forfatteren
Artikkel

Hanch-Hansen, T

Mellom pasient og samfunn

Norsk trygdemedisinsk forening 50 år. 132 s, ill. Oslo: Norsk trygdemedisinsk forening, 2002.

Pris NOK 150

ISBN 82-996401-0-5

Denne boken markerer 50-årsjubileet til Norsk trygdemedisinsk forening, med sju historiske kapitler og fire kapitler om veien fremover. De fleste som er opptatt av helse- og sosialpolitikk og medisinens plass, vil ha glede av mye i denne boken, der hvert kapittel har en egen forfatter. Selve foreningens historie omtales, den trygdemedisinske utvikling, fagoverlegenes plass, kvalitetsutvikling, akademisk trygdemedisin og internasjonalt samarbeid.

Boken gjennomsyres av den humanistiske innstillingen til trygdelegene og en dyp og vedvarende frustrasjon over trygdemedisinernes rolle i det store trygdemaskineriet. For meg var det overraskende å lese så mye åpen og nærmest besk kritikk av selve trygdesystemet fra kolleger som kjenner det godt fra innsiden. Det må innrømmes at dette gjorde lesingen av boken atskillig mer interessant enn jeg hadde ventet.

Kapitlene under overskriften Fremtidsvyer var derimot ikke spesielt spennende. Tittelen på boken bærer bud om en vanskelig posisjon for legene når trygden skal forvaltes. Det burde vært mulig, med den liberalistiske og egosentrerte utvikling vi ser i samfunnet i dag, å presentere flere utfordrende scenarier for utviklingen i bruken av medisinsk kompetanse i trygdesystemet.

Boken er illustrert med artige tegninger utført av en av foreningens egne. Layout er innbydende og boken er lettlest. Det er ikke gjort forsøk på å skape noen enhetlig fremstilling, og ikke alle forkortinger er innlysende for den uinnvidde leser. Redaktøren burde ha luket ut et par skjemmende metaforer. Men alt i alt fin innsats og interessant lesing fra en av våre små spesialforeninger.

Anbefalte artikler