Den norske lægeforenings landsstyremøte 2003

Artikkel

Påmeldingsfristen til landsstyremøtet nærmer seg, og vedlagt dette nummeret av Tidsskriftet ligger påmeldingsskjemaet. Påmeldingen må være sekretariatet i hende innen 20. mars.

Sted/tid

Landsstyremøtet 2003 finner sted på Rica Seilet Hotel, Julsundveien, 6401 Molde. Landsstyremøtet starter med åpningsmøte tirsdag 20. mai kl 1100 og avsluttes med bankett torsdag 22. mai.

Deltakere

Landsstyremøtet er åpent for alle medlemmer av Den norske lægeforening. Medlemmer som ønsker å delta, må melde seg på forhånd.

Innkvartering/priser

All overnatting inkluderer frokost. Overnatting forut for landsstyremøtet, dvs. 19. – 20. mai, må markeres særskilt. Påmelding til landsstyremøtet med innkvartering inkluderer helpensjon under landsstyremøtet. Deltakelse i bankett må bestilles særskilt. Det gjøres oppmerksom på at også Rica Hotel Molde vil bli benyttet for innkvartering. Dette hotellet ligger i ca. 5 minutters gåavstand fra Rica Seilet Hotel. Sekretariatet vil fordele deltakerne på de to hotellene.

Rom/frokost forut for landsstyremøtet (19. – 20. mai):

Enkeltrom kr 986,–

Tillegg for ledsager i dobbeltrom kr 309,–

Pensjonspriser per døgn under landsstyremøtet (20. – 23. mai):

Enkeltrom kr 1 195,–

Tillegg for ledsager i dobbeltrom kr 895,–

Måltider under landsstyremøtet

Måltider for boende:

Måltider under landsstyremøtet for dem som bor på ett av hotellene, er inkludert i hotellreservasjonen med unntak av banketten torsdag kveld. Deltakelse i bankett må forhåndsbestilles ved en markering på påmeldingsskjemaet. Tillegg til pensjonspris for banketten er kr 700, per person.

Måltider for ikke-boende:

Lunsj alle dager: Dagpakke kjøpes i hotellets resepsjon. Dagpakken inkluderer lunsj samt kaffepauser. Pris kr 395,– per dag.

Middag tirsdag 20. mai: Møre og Romsdal legeforening er vertskap for arrangementet denne kvelden. Eventuell deltakelse må forhåndsbestilles ved markering på påmeldingsskjemaet. Pris per person: kr 245,–. Bindende påmelding.

Middag onsdag 21. mai: Ingen forhåndsbestilling. Middagsbillett kjøpes i hotellets resepsjon innen kl 1400 samme dag. Pris per person: kr 245,–

Bankett torsdag 22. mai: Eventuell deltakelse må forhåndsbestilles ved markering på påmeldingsskjemaet. Bindende påmelding. Pris kr 875,– per person.

Kortfattet programoversikt

Tirsdag 20. mai

1100 – 1230 Offisiell åpning av landsstyremøtet

1230 – 1400 Lunsj

1400 – 1800 Konstituering av landsstyremøtet, deretter helsepolitisk tema

1930 Møre og Romsdal legeforenings arrangement

Onsdag 21. mai

0830 – 1230 Behandling av landsstyresaker

1230 – 1400 Lunsj

1400 – 1800 Behandling av landsstyresaker

1930 Middag

Torsdag 22. mai

0830 – 1230 Behandling av landsstyresaker

1230 – 1400 Lunsj

1400 – 1800 Behandling av landsstyresaker

1930 Bankett

Aktiviteter utenom landsstyremøtet

Den lokale arrangementskomité vil i samarbeid med hotellet være behjelpelig med å informere deltakere, ledsagere og gjester om aktuelle severdigheter og turmuligheter i området.

Saksdokumenter til landsstyremøtet

Saksdokumenter vil bli tilsendt påmeldte deltakere ca. 14 dager før landsstyremøtet starter.

Påmelding

NB! Landsstyrets medlemmer, valgkomité, sentralstyrets vararepresentanter, desisorer samt leder av SOP får tilsendt særskilt innkalling med personlig påmeldings-/svarskjema.

Øvrige medlemmer av Den norske lægeforening må melde seg til landsstyremøtet ved å fylle ut påmeldingsskjema som er vedlagt dette nummer av Tidsskriftet. Påmeldingsskjemaet finnes også på Internett under adresse: www.legeforeningen.no, og kan lastes ned fra adresse: www.legeforeningen.no/assets/lands2003.rtf

Det gjøres oppmerksom på at Legeforeningens landsstyremøte starter med åpningsmøte tirsdag 20. mai. Påmelding til deltakelse i eventuelle andre arrangementer forut for landsstyremøtet må gjøres til den enkelte arrangør (for eksempel Of, Ylf, etc.)

Påmeldingsfrist

Påmeldingsskjemaet må være sekretariatet i hende senest 20. mars 2003.

NB! Det gjøres oppmerksom på at ved eventuell påmelding som mottas i sekretariatet etter påmeldingsfristens utløp, vil man ikke kunne regne med at arrangør kan skaffe overnatting.

Påmeldingsskjemaet sendes til

Den norske lægeforening, Organisasjonsavdelingen, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo.

Anbefalte artikler