Terapeutisk vaksine mot AIDS

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

En terapeutisk vaksine viser gode resultater hos aper med en dyremodell av AIDS. Dyrene fikk injeksjoner med dendrittiske celler inkubert med inaktiverte virus.

Kombinasjonsbehandling av HIV-infeksjon gir gode resultater, men er kostbar og har usikker langtidseffekt. En annen mulighet for å kontrollere infeksjonen er å indusere en kraftig immunrespons gjennom terapeutisk vaksinasjon.

Franske forskere har forsøkt dette på aper infisert med SIV (simian immunodeficiency virus). Retroviruset fører til en AIDS-liknende tilstand hos dyr, og benyttes ofte eksperimentelt. Ti aper fikk injeksjoner med dendrittiske celler inkubert med inaktiverte SIV-virus. Etter tre injeksjoner var mengden virus-RNA redusert til en tusendel av det opprinnelige. Samtidig økte den cellulære immunresponsen, blant annet med en kraftig økning i antallet CD4-positive T-celler. Forskerne tok også prøver fra apenes lymfeknuter, og kunne vise at vevsstrukturer som vanligvis ødelegges ved HIV-infeksjon var i behold.

Stig Frøland ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Rikshospitalet, tror immunterapi vil utgjøre en vesentlig del i kampen mot AIDS i fremtiden. – Studien gir svært gode resultater hos aper. Så lenge vi ikke har tilsvarende resultater fra human HIV-infeksjon kan vi likevel ikke snakke om noe gjennombrudd, understreker Frøland.

Anbefalte artikler