Fem regionavdelinger og færre yrkesforeninger

Artikkel

Organisasjonsutvalget foreslår betydelige endringer i Legeforeningens geografiske struktur og inndeling i yrkesforeninger. Dersom landsstyremøtet i mai går inn for prinsippene i innstillingen, skal den nye strukturen gjelde fra 1. januar 2004.

Kort skissert går forslaget ut på at dagens sju yrkesforeninger blir til fem, det skal bli fem nye regionavdelinger istedenfor 19 fylkesavdelinger, og fagutvikling skal ivaretas av medisinske foreninger som erstatter spesialforeningene. Et nytt ledd, et fagstyre på sju medlemmer, skal ha hånd om spesialistreglene og være rådgivende organ for sentralstyret. N. Husom

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=468

Anbefalte artikler