Oppdatert om arbeidsindusert astma

Nils Petter Boye Om forfatteren
Artikkel

Rundell, KW

Wilber, RL

Lemanske, R jr

Exercise-induced asthma: Pathophysiology and treatment

266 s, tab, ill. Leeds: Human Kinetics, 2002. Pris GBP 34

ISBN 0-7360-3389-0

Forfatternes hensikt med denne boken er å gi en oversikt over dagens kunnskaper om arbeidsindusert astma og gi retningslinjer for diagnostikk og behandling.

Etter undertegnedes mening gir den en utførlig og oppdatert oversikt over emnet. Det er gode oversiktsartikler og relevante tabeller og figurer. Det er godt med referanser også fra nordiske studier.

Den er aktuell lesing for dem som arbeider med astmapasienter f.eks. barne- og lungeleger, men spesielt av interesse for idrettsleger og for dem som er interessert i forskning i relasjon til arbeidsindusert astma.

Anbefalte artikler