Artikkel

Alle godkjente spesialister per 13.1. 2003 Prosent menn og kvinner. Antall.

Menn

Kvinner

Antall

Allmennmedisin

76,2

23,8

2 795

Anestesiologi

81,4

18,6

904

Arbeidsmedisin

68,0

32,0

228

Barne- og ungdomspsykiatri

37,3

62,7

177

Barnesykdommer

71,0

29,0

590

Fysikalsk medisin og rehabilitering

72,5

27,5

142

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

64,5

35,5

738

Generell kirurgi

93,5

6,5

1 294

 Barnekirurgi

92,6

7,4

27

 Gastroenterologisk kirurgi

90,1

9,9

181

 Karkirurgi

95,0

5,0

121

 Thoraxkirurgi

98,0

2,0

98

Urologi

97,0

3,0

169

Hud- og veneriske sykdommer

67,2

32,8

192

Immunologi og transfusjonsmedisin

74,3

25,7

70

Indremedisin

84,8

15,2

1 647

 Blodsykdommer

89,1

10,9

55

 Endokrinologi

82,2

17,8

73

 Fordøyelsessykdommer

96,9

3,1

194

 Geriatri

69,1

30,9

110

 Hjertesykdommer

89,9

10,1

327

 Infeksjonssykdommer

85,9

14,1

92

 Lungesykdommer

84,9

15,1

199

 Nyresykdommer

83,3

16,7

108

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer

93,5

6,5

31

Klinisk farmakologi

92,3

7,7

39

Klinisk nevrofysiologi

78,1

21,9

32

Medisinsk biokjemi

86,0

14,0

121

Medisinsk genetikk

71,4

28,6

35

Medisinsk mikrobiologi

68,6

31,4

121

Nevrokirurgi

94,1

5,9

68

Nevrologi

76,8

23,2

302

Nukleærmedisin

82,8

17,2

58

Onkologi

73,2

26,8

138

Ortopedisk kirurgi

96,4

3,6

501

Patologi

68,4

31,6

209

Plastikkirurgi

90,7

9,3

107

Psykiatri

65,4

34,6

1 213

Radiologi

72,7

27,3

596

Revmatologi

73,1

26,9

160

Samfunnsmedisin

88,8

11,2

572

Øre-nese-halssykdommer

88,9

11,1

369

Øyesykdommer

78,2

21,8

400

Totalt alle spesialistgodkjenninger

79,5

20,5

15 603

Totalt fysiske personer

77,5

22,5

12 488

Anbefalte artikler