Tilsynssakene blir mer alvorlige

Artikkel

I 2002 mistet 40 helsepersonell autorisasjonen, 22 var sykepleiere, ni var leger. Rus og uverdig atferd er de vanligste årsakene.

– Sakene som oversendes fra fylkeslegene er blitt færre, men mer alvorlige, sier avdelingsdirektør Jørgen Holmboe i Statens helsetilsyn til Tidsskriftet. – En årsak til dette er at vi har flere saker der arbeidsgiver avdekker atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen, for eksempel rusmisbruk eller seksuelle forhold mellom personell og pasienter. N. Husom

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=360

Anbefalte artikler