Aktuelt fra foreningen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Økning i husleie

  Økning i husleie

  Legeforeningen er blitt kontaktet av flere leger som i sin private praksis er blitt varslet om dramatiske økninger i leien. Økningen blir begrunnet i behovet for markedstilpasset leiebetaling. Legeforeningen har i forbindelse med bistand i disse sakene blitt gjort oppmerksom på at mange av våre medlemmer har inngått ufullstendige leiekontrakter, som bidrar til at situasjonen blir uforutsigbar for legene.

  Les tips og råd om leieforholdet på: http://www.legeforeningen.no/index.db2?id=14742

  Rammeavtalen forlenget

  Rammeavtalen forlenget

  Da forhandlingene om ny rammeavtale for praktiserende spesialister med driftstilskuddavtale fortsatt ikke er påbegynt, har avtalepartene (NAVO/de regionale helseforetakene og Legeforeningen) sett seg nødt til å prolongere (forlenge) gjeldende avtale ytterligere.

  Avtalen er i denne omgang prolongert frem til 1.4. 2003.

  Nye salærsatser

  Nye salærsatser

  Med virkning fra 1.1. 2003 gjelder nye satser for leger som tjenestegjør som sakkyndige for politi og domstoler mv.

  Den generelle timesatsen er nå økt til 755 kroner. Også stykkprissatsene for medisinske undersøkelser er hevet. Fullstendig oversikt finnes på: http://odin.dep.no/jd/norsk/regelverk/rundskriv/012101-990396/index-dok000-b-n-a.html

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media