Aktuelt fra foreningen

Artikkel

Økning i husleie

Legeforeningen er blitt kontaktet av flere leger som i sin private praksis er blitt varslet om dramatiske økninger i leien. Økningen blir begrunnet i behovet for markedstilpasset leiebetaling. Legeforeningen har i forbindelse med bistand i disse sakene blitt gjort oppmerksom på at mange av våre medlemmer har inngått ufullstendige leiekontrakter, som bidrar til at situasjonen blir uforutsigbar for legene.

Les tips og råd om leieforholdet på: http://www.legeforeningen.no/index.db2?id=14742

Rammeavtalen forlenget

Da forhandlingene om ny rammeavtale for praktiserende spesialister med driftstilskuddavtale fortsatt ikke er påbegynt, har avtalepartene (NAVO/de regionale helseforetakene og Legeforeningen) sett seg nødt til å prolongere (forlenge) gjeldende avtale ytterligere.

Avtalen er i denne omgang prolongert frem til 1.4. 2003.

Nye salærsatser

Med virkning fra 1.1. 2003 gjelder nye satser for leger som tjenestegjør som sakkyndige for politi og domstoler mv.

Den generelle timesatsen er nå økt til 755 kroner. Også stykkprissatsene for medisinske undersøkelser er hevet. Fullstendig oversikt finnes på: http://odin.dep.no/jd/norsk/regelverk/rundskriv/012101-990396/index-dok000-b-n-a.html

Anbefalte artikler