Reiseinformasjon til medlemmene

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen har inngått ny, toårig avtale med reisebyrået VIA Flyspesialisten. En egen rabattavtale for togreiser med NSB og overnatting på kjedehotellene til Rainbow og Choice gir fordelaktige priser. – Ved arrangementer i Oslo-området anbefaler vi medlemmene å bruke Soria Moria hotell- og konferansesenter, sier Britt Ingebretsen.

Britt Ingebretsen

– Bruk Soria Moria hotell- og konferansesenter, lyder oppfordringen

Medlemmer av Legeforeningen får 20 % rabatt på reiser med NSB

Det overordnede formålet med avtalen om reisebyråtjenester er å sørge for at Legeforeningen og medlemmene har tilgang til effektive og konkurransedyktige reisebyråtjenester. Avtalen omfatter levering av både tjenestereiser og fritidsreiser for medlemmene. VIA Tours Kurs & Konferanse anbefales ved behov for konsulentbistand eller ønske om bruk av ekstern teknisk arrangør ved arrangementer.

Legeforeningen har evaluert avtalen med VIA og denne er positiv:

– Det er økonomiske og praktiske fordeler å hente ved dette samarbeidet, sier Britt Ingebretsen i Legeforeningen sekretariat, som har det praktiske ansvaret for avtalen.

– Endringer som har skjedd i luftfarten når det gjelder gebyr- og bonuspolitikk og konkurransesituasjonen mellom flyselskapene, gjør at det er hensiktsmessig å ha reisebyrået til å koordinere bestillingene og utnytte priskonkurransen. Målet er lavest reisekostnader totalt sett, sier hun.

VIA har instruks om å booke billigste tilgjengelige billett i markedet innenfor de fleksibilitetsrammer som medlemmene krever.

– Klarer medlemmer å skaffe seg billigere billett hos annet byrå eller ved selvbooking, blir mellomlegget refundert av VIA såfremt billettene er bestilt under ellers like betingelser og vilkår, sier hun.

Honorar fra reisebyrå ved bestilling av reise beregnes fra 1.1. 2003 som et fast gebyr. Dette gebyret blir lavere hvis bestilling gjøres over Internett (selvbooking).

Bruk Soria Moria!

– Vi anbefaler at medlemmer bruker Soria Moria hotell- og konferansesenter ved overnattinger og arrangementer i Oslo-området. I tillegg har Legeforeningen forlenget samarbeidet med Rainbow Hotels. Fra i år er samarbeidet utvidet til også å omfatte Choice Hotels. Vi har ikke lenger noen avtale med Radisson SAS. De nye avtalene gir fordelaktige priser på hotellene i kjedene, sier Britt Ingebretsen.

Legeforeningen anbefaler at medlemmene booker hotellrom direkte hos hotellkjedene eller hos det enkelte hotell slik at tilleggsgebyr unngås.

– For at det enkelte medlem skal få den gunstigste prisen, er avtalene med Rainbow og Choice nettoprisavtaler. Dette innebærer at hotellkjedene ikke betaler bonus til verken reisebyrå eller Den norske lægeforening for den omsetning som er oppnådd, sier hun.

Bestilling av hotell gjennom reisebyrå innebærer fakturering av et fast gebyr i tillegg til avtaleprisen.

– Det er verdt å merke seg at mange av hotellene som er omfattet av samarbeidsavtalene, også har tilbud på kurs- og konferansesiden. Hotellene kan derfor bistå ved planlegging og gjennomføring av arrangementer, sier Ingebretsen.

Rabatt på NSB

Legeforeningen har egen rabattavtale med NSB Tog. NSB-avtalen gjelder for medlemmer i Den norske lægeforening. Rabattsatsen er 20 % på reiser i Norge som ikke allerede er rabattert.

– For å unngå tilleggsgebyr fra reisebyrå, anbefaler vi at bestillingene gjøres direkte til NSB. Det er nok å oppgi at du er medlem av Legeforeningen ved bestilling, sier Britt Ingebretsen.

Ved billettkontroll gjelder ID-kort. Studenter skal fremvise kvittering for betalt kontingent.

Se www.legeforeningen.no for mer informasjon.

Anbefalte artikler