Diarrédødsfald i Afrika

Doktoravhandlinger
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Diarrésygdomme er en af de hyppigste årsager til sygelighed og underernæring blandt små børn verden over. Af verdensfødselskohorten på omkring 135 millioner børn, forventes 12 millioner at dø inden 5 års alderen. Nær 3 millioner af disse dødsfald skyldes diarrésygdomme. Rotavirus er en af de hyppigste årsager til alvorlig småbørnsdiarré, og findes i op til 70 % af hospitalsindlagte børn med diarré. Rotavirus er estimeret til at forårsage omtrent 450 000 dødsfald årligt blandt yngre børn verden over, og 75 – 85 % af disse dødsfald finder sted i verdens fattigste lande. Således udgør antallet af nyfødte i de afrikanske lande syd for Sahara omtrent 16 % af verdens fødselskohorte, men 33 % af de årlige dødsfald der skyldes rotavirusinfektioner finder sted alene blandt børn i denne region.

  Rotavirussygdom kan ikke alene kontrolleres ved almindelige hygiejniske initiativer, såsom rent drikkevand og forbedret hånd og toilet hygiejne. Det forhold, at rotavirusinfektion medfører en vis grad at immunitet, er udnyttet i fremstillingen af vacciner mod rotavirusdiarré.

  For at belyse omfanget af rotavirusinfektion og kortlægge de lokalt cirkulerende virusstammer i et udviklingsland udførtes i 1996 – 1998 intensive befolkningsstudier på sygelighed og dødelighed som følge af rotavirus i et af verdens fattigste lande, Guinea-Bissau. Vi fandt at rotavirus var høj-patogent (OR for diarré 5.9). Risikoen for at blive syg af rotavirusinfektion var meget aldersafhængigt, og størst i aldersgruppen 12 – 14 måneder.

  Karakteriseringen af de specifikke virus subtyper viste, at der i Guinea-Bissau cirkulerer flere forskellige virusstammer end blandt de fleste andre undersøgte populationer verden over, og at variationen af virusstammer var udtalt inden for samme epidemi, men at en specifik genotype ville være dominerende hver sæson men at den dominerende type også ville være forskellig fra epidemi til epidemi. Endvidere fandt vi en overraskende høj forekomst af dobbelte infektioner. Den store variation af virusstammer og hyppigheden af dobbelte infektioner øger udfordringerne til udviklingen af en effektiv vaccine.

  Arbejdet med de gængse molekylærbiologiske analyser resulterede i opdagelse af flere problematiske forhold (interprimer suppression, mutationer i primer-binding sites samt primer cross-binding), som kan resultere i underdiagnosticering af visse subtyper og dobbelte infektioner på verdens plan. Da udviklingen af vaccinekandidater er baseret på den globale rapportering af cirkulerende rotavirus subtyper, er det metodiske grundlag for karakteristik af subtyperne alfa og omega også i vaccinesammenhæng.

  Med vaccinationsperspektivet for øje, blev den naturlig opnåede beskyttelse mod re-infektion og sygdom beregnet. Således viste analyserne, at naturlig rotavirusinfektion gav en betydelig (70 %) beskyttelse mod rotavirusdiarré, men at beskyttelsen mod sygdom var højest i samme sæson som udløsende diarréepisode, men aftog med tiden. Denne iagttagelse kan få vigtig indflytelse på tilrettelæggelsen af et vaccinationsprogram i et udviklingsland.

  Studierne fra Guinea-Bissau understreger vigtigheden i at indføre en effektiv vaccine mod rotavirus på det afrikanske kontinent og ved at applicere vore rotavirus incidens- og dødelighedsestimater fra Guinea-Bissau til de øvrige afrikanske lande syd for Sahara fandt vi at indføring af en effektiv rotavirus vaccine i disse landes sundhedsprogrammer ville forebygge omtrent 145.00 børns død årligt i denne region.

  Avhandlingens tittel

  Avhandlingens tittel

  Epidemiologic studies of rotavirus infection in Guinea-Bissau, West Africa

  Utgår fra

  Utgår fra

  Senter for internasjonal helse

  Disputas 14.11. 2002

  Disputas 14.11. 2002

  Universitetet i Bergen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media