Nytt fra nett

Artikkel

Helsenett Sør lansert

I løpet av året vil dermed 450 fastleger i helseregionen kunne kommunisere med spesialisthelsetjenesten via nett på en sikker måte.

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=387

Lanserte kriseplan mot HIV/AIDS i State of the Union-talen

USAs president George W. Bush bad kongressen bevilge 15 milliarder dollar over de neste fem årene til kamp mot HIV/AIDS i Afrika og Karibia. Det er 10 milliarder dollar mer enn tidligere planlagt til det Bush karakteriserer som en kriseplan for AIDS-frigjøring.

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=420

Krise i tilgang på medisiner lite fremme i mediene

Leger Uten Grenser har lagt frem sin årlige liste over de ti humanitære sakene som ble minst dekket i mediene i 2002. Krisen i tilgang på medisiner for sykdommer som tar livet av millioner av fattige, dukker opp på listen for fjerde gang.

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=389

Felles fylkeslege for Oslo og Akershus

Oslo og Akershus blir ett fylkeslegeembete i løpet av kommende halvår. Helsedepartementet skal fastsette tidspunkt for når sammenslåingen skal skje, sannsynligvis i løpet av få måneder.

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=439

Koreaneren Jong Wook Lee ny WHO-direktør?

57-åringen fra Seoul har allerede 19 års erfaring fra sentrale posisjoner i Verdens helse-organisasjon. Nominasjonen oversendes til vedtak i den 56. generalforsamlingen som skal avholdes 19.–28. mai 2003.

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=416

Reseptfrie legemidler i butikkene?

Til høsten kan kundene få reseptfrie legemidler i dagligvarebutikkene. Helsedepartementet har sendt forslaget på høring.

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=360

Oppfordrer til publisering i åpne Internett-tidsskrifter

Universitetsbiblioteket i Oslo, Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo og Rikshospitalet vil knytte seg til den nettbaserte BioMed Central for publisering av vitenskapelige artikler.

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=335

Ny teknologi i Buskerud-ambulanser kan redde flere liv

– Ny kommunikasjonsteknologi i ambulansene gir befolkningen et bedre tilbud, mener Kåre Rognås, leder av Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral ved Sykehuset Buskerud HF.

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=333

Dødsulykker i arbeidslivet går ned

39 personer omkom i arbeidsulykker i 2002. I 1990-årene var gjennomsnittstallet på 58 personer i året. Antall arbeidsulykker i 2002 ligger omtrent på samme nivå som i 2001, da 37 mennesker mistet livet i arbeidsulykker.

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=327

Ny veileder for turnus

Legeforeningens turnusråd har utarbeidet en veileder for turnus i kommunehelsetjenesten. Veiledere er publisert på Legeforeningens nettsider. Målgruppen er både turnusleger i kommunehelsetjenesten og de som skal veilede disse.

www.legeforeningen.no/index.db2?id=15357

Tidsskriftet 18.12. 2002: Nylenna vil slutte som generalsekretær

Magne Nylenna ønsker å fratre stillingen som generalsekretær i Legeforeningen. Sviktende tillit mellom Nylenna og sentralstyret ligger bak avgjørelsen.

www.legeforeningen.no/index.db2?id=14281

Tidsskriftet 19.12. 2002: Ingen vil kommentere generalsekretærsaken

Da nyheten ble kjent om at Magne Nylenna har bedt om å få avslutte sitt arbeidsforhold, begynte medlemmene å ringe. Ingen av partene ville svare dem. Tidsskriftet har forgjeves forsøkt å få både sentralstyret og Magne Nylenna i tale.

www.legeforeningen.no/index.db2?id=14308

Legeforeningen 20.12. 2002: Kjære kolleger

Gjennom oppslag i media i går og i dag, samt informasjon fra generalsekretæren til de ansatte i Legenes Hus, er det skapt det inntrykk at sentralstyret ønsker at Magne Nylenna skal fratre som generalsekretær. Sentralstyret ønsker derfor å informere medlemmene om situasjonen slik den er.

www.legeforeningen.no/index.db2?id=14351

Tidsskriftet 20.12. 2002: Sentralstyret på banen

– Sentralstyret har ikke uttrykt ønske om at Magne Nylenna skal fratre stillingen som generalsekretær. Det sier president Hans Kristian Bakke.

www.legeforeningen.no/index.db2?id=14352

Tidsskriftet 31.12. 2002: Åpner for debattinnlegg om saken på Internett

Tidsskriftet vil i en prøveperiode gi leserne anledning til å komme med innlegg på Tidsskriftets nettsider. Prøveperioden startes med publiseringen av et åpnet brev til ledelsen i Legeforeningen om generalsekretærsaken.

www.legeforeningen.no/index.db2?id=14557

Legeforeningen 6.1. 2003: Informasjon fra sentralstyret og generalsekretæren

Sentralstyret og generalsekretæren ønsker å informere medlemmer og tillitsvalgte om at det er igangsatt en prosess for å avklare den oppståtte situasjonen og uenigheten.

www.legeforeningen.no/index.db2?id=14665

Tidsskriftet 13.1. 2003: Generalsekretærsaken i sentralstyret

President Hans Kristian Bakke bekrefter at konflikten mellom sentralstyret og generalsekretæren er tema på sentralstyremøtet tirsdag 14. januar.

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=278

Tidsskriftet 15.1. 2003: Fortsatt ingen avklaring

Sentralstyret og generalsekretæren har fortsatt ikke avklart situasjonen seg imellom. Dermed er det dessverre like lite å meddele som det har vært tidligere.

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=288

Tidsskriftet 27.1. 2003: Presidenten tror på løsning denne uken

Ola Jøsendal står fast ved kravet om ekstraordinært landsstyremøte, fremsatt på Tidsskriftets debattsider, selv om det skulle komme til enighet mellom partene i løpet av uken.

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=395

Pressemelding fra Legeforeningen 30.1. 2003: Nylenna har sagt opp sin stilling etter avtale med sentralstyret

Bakgrunnen er at sentralstyret og Magne Nylenna på noen områder har ulik forståelse for hvordan rollen som generalsekretær skal utøves. Partene har inngått en avtale om fratredelse med virkning fra 29.1.2003. Som en del av denne avtalen er Den norske lægeforening og Magne Nylenna enige om ikke å gi ytterligere kommentarer.

www.legeforeningen.no/index.db2?id=15344

Tidsskriftet 30.1. 2003: Legeforeningens positive utvikling på spill

– Pressemeldingen om generalsekretærens avgang bekrefter 100 % intensjonen om et ekstraordinært landsstyremøte, sier Ola Jøsendal til Tidsskriftet.

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=429

Tidsskriftet 30.1. 2003: Nylenna blir gjesteforsker

Magne Nylenna holdt i dag sin første forelesning ved Institutt for allmenn- og samfunns-medisin.

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=431

Tidsskriftet 31.1. 2003: Sentralstyret sprekker i dag

Anette Fosse trekker seg fra sentralstyret med øyeblikkelig virkning. Hun er dypt uenig i opptakten til evalueringen og følgene av den.

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=436

Tidsskriftet 31.1. 2003: Uforståelig at Fosse har gått ut

– Det står et enstemmig sentralstyre bak alle vedtak. Anette Fosses fratreden er derfor uforståelig, sier Kjell Maartmann-Moe, leder av Alment praktiserende lægers forening.

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=441

Tidsskriftet 1.2. 2003: Sentralstyret i hastemøte

I dag diskuterer sentralstyret om de selv skal kalle inn til ekstraordinært landsstyremøte eller vente å se hva mobiliseringen i landsstyret fører til. Anette Fosse som har trukket seg fra sentralstyret med øyeblikkelig virkning, kommer til møtet for å forklare beslutningen sin.

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=443

Tidsskriftet 2.2. 2003: Ny generalsekretær i juni?

Det er nedsatt et rekrutteringsutvalg bestående av Hans Kristian Bakke, Einar Hysing og Anne Grethe Olsen som skal rekruttere ny generalsekretær. Avdelingslederne i sekretariatet og personalforeningen skal oppnevne én representant hver som observatører. Sverre Strand er oppnevnt som sekretær. Man håper at en ny generalsekretær er på plass i juni.

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=461

Anbefalte artikler