Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Charlotte Haug
Torgeir Bruun Wyller
Olav Sletvold
Jørund Straand
Kirsten Myhr

Medisin og vitenskap

Hilde Berner Hammer*
Pål Aukrust
Stig S. Frøland
Johan Svartberg
Sven M. Carlsen
Johan Cappelen
Sylvi Aanderud
Morten Lund Johansen
Thomas Schreiner
Tormod Kollevold
Søren Bakke
Jens Bollerslev
Agnete Bache-Wiig Mathisen
Stein Vaaler
Elisabeth Dramstad
Thomas Åbyholm
Benedicte Eskeland
Dag Moster
Otto A. Mikkelsen

Tema

Anne Rita Øksengård
Knut Engedal

Kommentar og debatt

Inge Kjønniksen
Leidulf Segadal
Asbjørn Haugsbø
Ragnar Hotvedt
Trond Jacobsen
Ivar Sønbø Kristiansen
Lars Nordsletten
Valbjørg G. Søndenaa
Hege Wang
Solveig Hofvind
Steinar Tretli
Steinar Thoresen
Frøydis Langmark

Nyheter og reportasjer

Ragnhild Ørstavik
Odd Winge
Herman Anker
Arne Victor Larssen

Fra foreningen

Lise B. Johannessen
Ellen Juul Andersen
Einar Espolin Johnson