H. Wang og medarbeidere svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I vår kommentar forsøkte vi å besvare spørsmålet i overskriften (1). Det er en rekke andre forhold ved screening som vi ikke fant naturlig å diskutere innenfor rammen av en kort kommentarartikkel.

  Zahl & Strand aksepterer Gøtzsche & Olsens argumenter mot de randomiserte studiene. Andre vurderer deres metoder og konklusjoner på en annen måte (2 – 5).

  WE-studien er ikke hemmeligstemplet. Det er publisert mange artikler fra studien, med anerkjente medforfattere (6). Rådataene inngikk også i den svenske metaanalysen fra 1993.

  Ideen med mammografiscreening er å oppdage brystkreft i et tidlig stadium, slik at dødeligheten av sykdommen reduseres. Diagnostisering av prevalente tilfeller og fremskynding av diagnosetidspunkt fører til økt insidens i de første screeningrundene (7). Dette kan betraktes som økt risiko for operasjon, men også som økt sjanse for kurasjon. Zahl & Strand oppgir risikoøkningen til 30 – 60 %, men disse tallene er ikke oppgitt i de arbeidene som refereres.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media