H. Wang og medarbeidere svarer:

Hege Wang, Solveig Hofvind, Steinar Tretli, Steinar Thoresen, Frøydis Langmark Om forfatterne

I vår kommentar forsøkte vi å besvare spørsmålet i overskriften (1). Det er en rekke andre forhold ved screening som vi ikke fant naturlig å diskutere innenfor rammen av en kort kommentarartikkel.

Zahl & Strand aksepterer Gøtzsche & Olsens argumenter mot de randomiserte studiene. Andre vurderer deres metoder og konklusjoner på en annen måte (2 – 5).

WE-studien er ikke hemmeligstemplet. Det er publisert mange artikler fra studien, med anerkjente medforfattere (6). Rådataene inngikk også i den svenske metaanalysen fra 1993.

Ideen med mammografiscreening er å oppdage brystkreft i et tidlig stadium, slik at dødeligheten av sykdommen reduseres. Diagnostisering av prevalente tilfeller og fremskynding av diagnosetidspunkt fører til økt insidens i de første screeningrundene (7). Dette kan betraktes som økt risiko for operasjon, men også som økt sjanse for kurasjon. Zahl & Strand oppgir risikoøkningen til 30 – 60 %, men disse tallene er ikke oppgitt i de arbeidene som refereres.

1

Wang H, Hofvind S, Tretli S, Thoresen SØ, Langmark F. Reduserer organisert mammografiscreening dødelighet av brystkreft? Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 211 – 23.

2

Koning HD. Assessment of nationwide cancerscreening programmes. Lancet 2000; 355: 80 – 1.

3

Duffy SW. Interpretation of the breast screening trials: a commentary on the recent paper by Gøtzsche and Olsen. Breast 2000; 9: 1 – 4.

4

Miettinen O, Henschke CI, Pasmantier MW, Smith JP, Libby DM, Yankelevitz DF. Mammographic screening: no reliable supporting evidence? Lancet 2002; 359: 404 – 6.

5

Andersson H. Lång överlevnad för botade kvinnor. Dagens Nyheter 13.1. 2002.

6

Tabar L, Duffy SW, Vitak B, Chen HH, Prevost TC. The natural history of breast cancer. What have we learned from screening? Cancer 1999; 86: 449 – 62.

7

Boer R, Warmerdam P, de-Koning H, van Oortmarssen G. Extra incidence caused by mammographic screening. Lancet 1994; 343: 979.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler