Brosjyre gir mindre antibiotikaforbruk

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

I en ny britisk studie med 259 tidligere friske voksne som oppsøkte lege for akutt bronkitt, fikk 47 resept på antibiotika og ble oppfordret til å bruke den. De øvrige 212 pasientene ble vurdert av legen til ikke å trenge antibiotika, men de fikk likevel en resept som de kunne benytte dersom de ble verre. Halvparten av disse, 106 pasienter, fikk i tillegg en informasjonsbrosjyre (1).

Forbruket av antibiotika hos pasientene som fikk muntlig og skriftlig informasjon var en firedel lavere enn hos dem som kun fikk muntlig informasjon (49 versus 63; p = 0,04). Forfatterne mener det er trygt og effektivt at legene deler sin usikkerhet med pasientene.

– I tiltaksplanen mot antibiotikaresistens (2) anbefalte vi å utarbeide brosjyrer som kan deles ut til pasientene, men arbeidet med å lage slike brosjyrer er ikke kommet i gang ennå, sier overlege Preben Aavitsland ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

– Forbruket av antibiotika har vært nokså stabilt de siste årene i Norge, men forbruket bør ned. Mange infeksjoner i øvre luftveier, ikke minst akutt bronkitt, trenger ikke antibiotika. For å redusere det unødvendige forbruket, kan brosjyrer være et nyttig tiltak. Med en slik brosjyre, vil pasienten se at det kan være gode grunner til å være tilbakeholden med å ta antibiotika, sier Aavitsland.

Anbefalte artikler