Les mer om ...

Artikkel

Geriatri

Å være lege for gamle byr på spesielle faglige og menneskelige utfordringer. En ny serie om geriatri innledes med tre artikler om demens. Vårt intervjuobjekt, Bettina Husebø, argumenterer for en styrking av sykehjemsmedisinen.

Å være lege for gamle

Diagnostikk og behandling av demens

Demens med Lewy-legemer

Arvelige forhold ved Alzheimers sykdom

– Styrk sykehjemsmedisinen før du blir gammel og ingen vil ha deg

Leger og legemiddelfirmaer

Kan leger utvikle avhengighet av legemiddelfirmaer på samme måte som man kan utvikle avhengighet av legemidler og andre stoffer?

Legemiddelfirmaavhengighet

Bivirkninger av COX-2-hemmere

COX-2-hemmerne kom på markedet i 2000 og utløste forhåpninger blant pasienter med artrose og revmatoid artritt. Forhåpningene knyttet seg ikke til bedret effekt, men til færre bivirkninger. En gjennomgang av bivirkningsdata tyder på at COX-2-hemmerne likevel ikke er særlig tryggere enn andre ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler.

En kritisk vurdering av bivirkningsdata for COX-2-hemmere

Hvem bestemmer hva i Helse-Norge?

Den sentrale helseforvaltning styrer og legger premisser for drift og kontroll av helsevesenet, og er fra 1.1. 2002 blitt helt omorganisert. Tidsskriftet gir en oversikt.

Hva gjøres hvor i den nye helseforvaltningen

Nye muligheter i kreftbehandlingen?

Peptidhormonet somatostatin har en rekke virkninger og utøver sin funksjon gjennom binding til særlige somatostatinreseptorer (SSTR) på celleoverflaten. Mange kreftcellelinjer og de fleste humane svulster uttrykker slike reseptorer. Økt kunnskap om SSTR-familien kan åpne veien for diagnostiske og terapeutiske nyvinninger i kampen mot kreft.

Somatostatinreseptorfamilien – et vindu mot ny kreftdiagnostikk og behandling

Grønnsaker og sykdom

Hypokalemi kan fremkalle hjertearytmi og har en rekke andre uheldige kardiovaskulære effekter. Frukt og grønnsaker inneholder mye kalium og kan kanskje motvirke dette.

Hypokalemi kan påskynde utviklingen av cerebro- og kardiovaskulær sykdom

Har vi noe å klage over?

Det kan vi undre oss over etter å ha lest Knut Holtedahls tankevekkende betraktninger fra Kameruns helsevesen.

”De ser, doktor, hvilke forhold vi arbeider under”

Hvordan skal forskningen styres?

Norges forskningsråd ble etablert i 1993 etter sammenslåing av fem fagspesifikke forskningsråd. En utenlandsk gruppe har evaluert Forskningsrådet og kommer med både ros og ris.

Ett forskningsråd – et godt råd for norsk forskning?

Forskningsministeren lover oppfølging

Spesielt i internasjonal målestokk

Anbefalte artikler