Er kvinner så annerledes?

Artikkel

Enda en oppslagsbok om kvinnens helse – trenger vi det? Boken henvender seg til alle kvinner som er opptatt av egen helse, og som ønsker å få svar på spørsmål de måtte ha om sykdom og helse. Forfatterne ønsker å ha både en konvensjonell og en holistisk tilnærming til stoffet. Som så ofte ellers blir jeg undrende til hva de mener med det. Her virker det som holistisk betyr at de vil dekke både helse og sykdom, og noe om hva eventuelle mål og resultater av behandling vil være.

Intensjonen med boken er å beskrive kvinners opplevelse av og tilnærming til sykdom og helse. Tradisjonelt har medisinsk forskning basert seg på undersøkelser av menns sykdommer, og man har regnet med at kvinner har de samme symptomer og sykdomsutvikling. Jeg forventet meg derfor en annen tilnærming til sykdomsbeskrivelse enn den rent biomedisinske og noe om hvordan kvinners symptomer også kan være gyldig medisinsk kunnskap.

Jeg ble skuffet. Boken har en meget tradisjonell biomedisinsk tilnærming til kvinners symptomer og plager. Den tar opp emner som prevensjon, seksuelle problemer og svangerskap, sykdommer i brystet, genitalia, urinveislidelser, hud og lunger. Det som for eksempel står om sykdommer i lunger, hjerne eller hud, kunne like gjerne være skrevet i en generell helseopplysningsbok og omhandler etter min mening ikke kvinner spesielt. Viktige temaer som kroniske muskel- og skjelettsykdommer som er hovedsykdom nr. 1 for norske kvinner i dag, er nevnt helt overfladisk, og uten noen refleksjoner om hva utviklingen av slike symptomer kan ha sammenheng med.

Boken er full av bilder av pene, smilende, tilsynelatende vellykkede, modellutseende kvinner som ser ut som idealet på den amerikanske kvinne.

Hovedbudskapet er: Spis sunt, mosjoner, ha et lykkelig familieliv og oppsøk helseopplysningsbok eller lege så fort det er noe du lurer på – og du skal leve lenge i landet. En bok mer tilpasset norske forhold ville kanskje ha hjulpet noe.

Liv Haugli

Institutt for medisinske atferdsfag

Universitetet i Oslo

Anbefalte artikler