Nyttig ernæringsleksikon

Artikkel

Dette ernæringsleksikonet er det første norske oppslagsverket innen fagområdet kosthold og ernæring. Formålet har vært å forklare ord og uttrykk på en saklig og enkel måte, slik at boken kan være til nytte for helsepersonell, journalister, lærere og andre som interesserer seg for eller arbeider med ernæring og kosthold.

Oppslagsordene står i alfabetisk rekkefølge, og forklaringene varierer i lengde fra ett ord (synonym) og til en side. For biokjemiske forbindelser er den kjemiske formelen gjengitt. Liste over E-nummer og tilsetningsstoffnavn (januar 2001) og Norske næringsstoffanbefalinger (1997) er gjengitt i vedlegg.

Ernæringsfaget er i rask utvikling. Samtidig er det et sammensatt fagområde som spenner fra molekylærbiologi og genteknologi til epidemiologi og antropologi. Dermed oppstår også behovet for en oppslagsbok som kan forklare de mange ord og uttrykk innen feltet. Forfatterne har forsøkt å dekke fagfeltene ernæringsfysiologi og ernæringsbiologi, kosthold og dietetikk, næringsmiddelkjemi og matvarelære, men har også inkludert relevante oppslagsord fra biologi, organisk kjemi, biokjemi, medisin, anatomi og fysiologi. Når feltet er så vidt, må det ha vært en vanskelig jobb å bestemme hvilke ord som skulle inkluderes. Denne oppgaven har forfatterne løst på en god måte, og det er et imponerende arbeid som ligger bak dette oppslagsverket. Det er imidlertid en del generelle ord og uttrykk som kunne vært luket bort (f.eks. aspirin, bendelorm, demens, farmasi, ikterisk, narresmokk og rodenticid), mens områder som forebyggende ernæringsarbeid og ernæringsepidemiologi godt kunne vært bredere dekket. Det er også inkludert noen uheldige ord og uttrykk (f.eks. helseforebyggende arbeid – vi skulle helst fremme, ikke forebygge helse), og enkelte feil forekommer (”Recommended dietary allowances” (RDA) refererer til anbefalt næringsstoffinntak, ikke inntak av tilsetningsstoffer, kontaminater og andre fremmedstoffer). Men dette er ting som lett kan rettes i en eventuelt revidert utgave.

Leksikonet fremstår som godt gjennomarbeidet. Jeg tror det vil kunne være et nyttig oppslagsverk for både studenter og fagfolk som arbeider med ernæring og kosthold, ikke minst for leger og sykepleiere.

Knut-Inge Klepp

Institutt for ernæringsforskning

Universitetet i Oslo

Anbefalte artikler