Legeforsikringen

Einar Espolin Johnson Om forfatteren
Artikkel

Legeforsikringen er også navnet på kontoret som administrerer forsikringstilbudet. Det ble lansert 1.6. 1998.

Etter at Legeforsikringen ble etablert, har også andre Akademiker-tilknyttede foreninger etablert tilsvarende tilbud til medlemmene. I dag utgjør Legeforeningen, Tannlegeforeningen, Juristforbundet, Veterinærforbundet og Lektorlaget et kollektivt grunnlag for fordeling av den risikoen som dekkes av forsikringstilbudet.

I løpet av de 3 1/2 årene som har gått siden Legeforsikringen etablerte de første forsikringene, har Vital Skade 3 644 leger som kunder, dvs. 21,3 % av legemedlemmene.

Den gjennomsnittlige samlede årspremien for legene er kr 7 705. I gjennomsnitt har disse 1,8 forsikringer hver. Størst tilslutning har bilforsikringen med 43 %, innboforsikringen med 38 % og villaforsikringen med 24 %.

Tabell 1Forsikringspremien er differensiert ut fra ulike risikoskapende faktorer. Nedenfor er en oversikt over premieeksempler for noen av de private skadeforsikringene

Forsikringsobjekt

Dekning

Premie og egenandel i 2002

Innboforsikring(hjem)

Standard forsikringssum kr 1,5 mill.Standard vilkår. Forsikringssummenkan økes ved behov.

Oslo:

kr 1 666

Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger, Drammen og Akershus fylke:

kr 1 380

Landet for øvrig:

kr 1 130

Standard egenandel kr 1 500 – ved naturskade kr 4 000

Villaforsikring uten innbo

Bygning fullverdi. Standard vilkår.

Premien avhenger av bosted (fire distriktsinndelinger) og brutto boligareal.

Priseksempler:

Enebolig med bruttoareal 191– 240 kvm i Oslo:

kr 3 753

Andre bykommuner:

kr 2 802

Enebolig med bruttoareal 241–300 kvm i Oslo:

kr 4 364

Andre bykommuner:

kr 3 323

Standard egenandel kr 2 500 – ved naturskade kr 4 000

Hytteforsikring

Bygning fullverdi. Standard vilkår. Inkludert innbo og løsøre med forsikringssum inntil kr 1,2 mill.

Premien beregnes av bruttoareal:

Inntil 55 kvm: kr 948

176– 215 kvm: kr 3 609

55–70 kvm: kr 1 125 2

16– 255 kvm: kr 4 345

71–90 kvm: kr 1 632

256– 295 kvm: kr 5 082

91–120 kvm: kr 2 040

21–175 kvm: kr 2 745

Standard egenandel kr 2 500 – ved naturskade kr 4 000

Reiseforsikring med ulykkesdekning

Omfattende dekning, også reiser uten overnatting. Inkluderer også avbestilling.

kr 790

Ulykkesdekning gjelder hele døgnet, uavhengig av reise.

Behandlingsutgifter/reisegods/avbestilling egenandel: kr 500. Ansvar egenandel: kr 3 000

Hundeforsikringen Fido

Hvis du har en firbeint venn, så kan hundeforsikring være nyttig å ha.

For en dalmatiner med kjøpesum på ca. 6 000 kroner, vil årspremien koste 480 kroner.

Hundeforsikringen Fido har da en forsikringsdekning som omfatter veterinærutgifter, bruksverdi og død.

Egenandelen er 300 kroner.

Innbydelse til totalforsvarskurs

Forsvarets høgskole skal gjennomføre totalforsvarskurs nr. 28/02 i tiden 27.8.–18.10. 2002. Kurset blir holdt på Akershus festning i Oslo.

Det overordnede målet for Forsvarets høgskole er å gi nøkkelpersonell i militær og sivil sektor kunnskap om og innsikt i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Sentralt i denne sammenhengen står det norske totalforsvarskonseptet, det sivilt militære samarbeidet og øvrige faktorer som har mye å si for likevekten og tryggheten i vårt samfunn og områdene omkring oss.

Kursdeltakerne skal etter kurset

  1. – ha god kjennskap til vårt militære forsvar og den sivile beredskap

  2. – ha utvidet kjennskap til norsk sikkerhetspolitikk

  3. – kunne vurdere den utenriks- og sikkerhetspolitiske situasjonen og virkningen for Norge

  4. – kunne benytte tilegnede kunnskaper om kriseteori og krisehåndtering på nasjonalt nivå

Navn på aktuelle kandidater må være Forsvarets høgskole i hende senest 15.3. 2002.

Ytterligere informasjon kan fås fra Forsvarets høgskole, Oslo MIL/Akershus, 0015 Oslo, telefon 22 40 39 14.

Anbefalte artikler