AIDS overgår svartedauden

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Innen 2010 vil over 55 millioner mennesker være døde av AIDS, som er i ferd med å overgå svartedauden når det gjelder både sykelighet og dødelighet. Det går frem av en oversiktsartikkel i BMJ (1). Forfatteren Peter Lamptey er president i Family Health International AIDS Institute i USA.

Han påpeker at 95 % av alle nye HIV-infeksjoner oppstår i verdens fattige land. Om lag 80 % av tilfellene skyldes heteroseksuell smitte. 5–15 % av tilfellene skyldes overføring fra mor til barn, og en mindre andel skyldes transfusjon av kontaminerte blodprodukter. Smitteoverføring gjennom sprøyter i tilknytning til stoffmisbruk er et økende problem i mange områder, spesielt i Sørøst-Asia.

Ifølge Peter Lamptey er programmer for å endre atferd, fremme kondombruk og behandle seksuelt overførbare sykdommer, effektive for å bekjempe spredning av AIDS. Likevel har storstilte, forebyggende programmer rettet mot befolkningssegmenter, bare vist seg å være nyttige i noen få land. Grunnen til det er både manglende ressurser og fravær av internasjonalt engasjement i arbeidet.

Uten tilgang på medisiner og helsehjelp, vil de fleste av verdens 40 millioner mennesker som i dag er smittet av HIV-viruset, dø som følge av infeksjonen. Det haster mer enn noen gang før med å forske frem til en effektiv og trygg vaksine, og utvikle rimelige og sikre behandlings- og støttetiltak, påpeker BMJ-artikkelen.

Anbefalte artikler