Praktbok om yrkesdermatologi

Artikkel

Dette er en nyskapning og en omfattende oppslagsbok om yrkesbetingede hudsykdommer. Målgruppen er hudleger og yrkesmedisinere. 143 forfattere fra hele verden har bidratt, og intensjonen er utvilsomt at dette skal bli et referanseverk innen et fagfelt i sterk utvikling.

Boken har fire hovedkapitler. Første del omhandler epidemiologi, basale mekanismer for utvikling av yrkesutløste hudsykdommer og deres kliniske manifestasjoner. Her omtales også undersøkelsesmetoder og diagnostiske hjelpemidler. Del to omhandler enkeltsubstanser og grupper av produkter som kan utløse forandringer og sykdommer i huden (som eksempel desinfeksjonsmidler, plaststoffer eller metaller). I del tre er det 90 enkeltkapitler som tar for seg ulike yrker med de spesifikke eksponeringsforhold og dermatologiske problemer som kan forekomme. Her er det nesten bare filosofer og psykologer som ikke er inkludert. Hvert kapittel lister opp alle irritanter og allergener som kan forekomme innen yrket.

Leseren får en omfattende alfabetisk oversikt over alle kjente allergener med kjemiske strukturer, navn og synonymbetegnelser. Det angis konsentrasjoner for epikutantesting og hvilke produsenter som leverer kommersielle testsubstanser.

Bokens enkeltkapitler er generelt korte og konsise, og det er lagt betydelig vekt på komplette referanselister. Det er rikelig med tabeller og relativt mange illustrasjoner. Dessverre er enkelte av illustrasjonene i svart-hvitt, noe som gir dårligere kvalitet enn fargebilder av hudforandringer.

Boken er lett å bruke, den gir svar både på kliniske og utredningsmessige spørsmål og ikke minst hvor de ulike kjemiske stoffer forekommer. Dette er uten tvil den beste og mest omfattende boken som foreligger om yrkesdermatologi og vil i den praktiske hverdag kunne erstatte andre bøker og oppslagsverk. Prisen er relativt høy, men dette vil likevel være en god investering for alle som arbeider med yrkesbetingede hudsykdommer.

Joar Austad

Hudavdelingen

Rikshospitalet

Anbefalte artikler