Innføring i klinisk undersøkelsesmetodikk

Artikkel

Boken henvender seg særlig til medisinstudenter som er i starten av sin kliniske tjeneste. Men mer viderekomne studenter vil også ha nytte av boken som repetisjon. Boken er en kortfattet innføring i klinisk undersøkelsesmetodikk. Dette er 7. utgave av en bok som sist ble revidert i 1993, og det skal denne gangen ha vært gjort relativt omfattende endringer i teksten.

Boken består av sju kapitler. Det første kapitlet beskriver generelle prinsipper ved anamneseopptak, og det siste kapitlet omhandler den generelle delen av den kliniske undersøkelsen. De fem midterste kapitlene tar for seg de ulike organsystemene etter tur. Hvert av disse kapitlene starter med en oversikt over de viktigste symptomene ved sykdom i organsystemet. Deretter beskrives den kliniske undersøkelsen trinn for trinn, og unormale funn ved sykdom i organet beskrives. Teksten er for en stor del punktvis skrevet, og det er rikelig med gode illustrasjoner som letter tilegnelsen.

Boken gir ingen fullstendig innføring i klinisk undersøkelsesmetodikk, men bør brukes sammen med en større lærebok. Da en av forfatterne også har skrevet Macleod’s clinical examination , anbefales det allerede i forordet at denne brukes som utdypende lesing (1). Boken er liten og lett og går ned i lommen på enhver legefrakk. Både formatet og presentasjonsformen gjør at den egner seg godt til å ha med som oppslagsbok når man er rundt på avdelingen på uketjeneste eller smågruppeundervisning. Boken kan anbefales til medisinstudenter som en første innføring i klinisk undersøkelse og som repetisjon.

Sigrun Halvorsen

Hjertemedisinsk avdeling

Ullevål sykehus

Anbefalte artikler