God basisbok i radiologisk anatomi

Artikkel

Første utgave av denne boken kom for åtte år siden. Nåværende utgave er en nødvendig oppdatering som følge av den enorme ekspansjon innen radiologisk diagnostikk, først og fremst betinget i utvikling av forfinet MR- og CT- diagnostikk.

Forfatterne omtaler alle bildedannende muligheter, inklusiv ultralyd og isotopdiagnostikk. Videre er boken utvidet med et eget avsnitt om normal skjelettutvikling med aldersbestemmelse. Den starter med et knapt 40 sider langt avsnitt om radiologiske prinsipper og teknikker. Dette avspeiler at boken ikke bare er beregnet på radiologer, men at siktemålet er bredere, for eksempel fysioterapeuter og medisinstudenter.

Opplegget for boken fungerer godt; med et radiologisk bilde til venstre og til høyre det samme bilde med de anatomiske strukturer inntegnet og navngitt. På den måte slipper man å kikke ”gjennom” skraveringer, piler og streker som ellers kan forstyrre bildediagnostikken.

En bok som skal omfatte hele anatomien med alle radiologiske modaliteter kan naturligvis ikke bli fullstendig nok på alle felter. Den stadig økende subspesialisering stiller av og til krav til finslepen diagnostikk, også med fremstilling av anatomiske detaljer som ikke er omtalt. Jeg tror imidlertid at boken er fullstendig tilstrekkelig i daglig radiologisk praksis. Den er imidlertid for stor til å få plass i en frakkelomme, til det bruk finnes mer transportvennlige og kortfattede alternativer. Hvis man anskaffer boken og setter den på hyllen i diagnostikkrommet, vil den utvilsomt bli flittig brukt. Til det bidrar en logisk struktur og oversiktlig innholdsfortegnelse som lett tilgjengelig er trykt på en lett tilgjengelig brett på baksidens innside. Den er dessverre uinnbundet og veier en del, dette gjør at holdbarheten nok er begrenset.

John Ludvig Larsen

Røntgenavdelingen

Haukeland Sykehus

Anbefalte artikler