Hudsykdommer på dansk

Artikkel

Studentundervisningen i faget dermatovenerologi har endret seg betydelig de siste årene. Nye studieplaner forsøker å legge større vekt på smågruppeundervisning og klinisk kontakt. Omfanget av den formaliserte undervisningen, særlig forelesninger, er betydelig redusert. Dette innebærer at studentene selv må ta større ansvar for tilegnelsen av teoretisk kunnskap, noe som gjør valg av gode lærebøker viktig.

Det foreligger nå en ny lærebok på dansk om hudsykdommer og veneriske sykdommer. To av bokens fire forfattere har tidligere utgitt en lærebok med samme tittel (1), der anslag, disposisjon, layout og en stor del av illustrasjonene er de samme. Innholdet er i samsvar med de krav som stilles til danske (og norske?) medisinstudenter.

Dette er en god og fyldig lærebok. Teksten er lettleselig også for nordmenn, og innholdet passer godt for norske forhold. Boken er illustrert med fargefotografier av god kvalitet, tabeller og figurer, som er plassert fortløpende i teksten. Spesielt viktige poenger gjentas i tekstrammer. Boken avsluttes med en liste med forklaringer av dermatovenerologiske termer og en fyldig indeks.

Skal jeg komme med noen kritiske bemerkninger, må det være at boken fortsatt er preget av en nokså gammelmodig redigering og layout: Omtalen av den ene sykdommen følges av den neste. Her har andre forfattere maktet å få til en mer oversiktlig og tiltalende presentasjon (2, 3).

Realistisk sett er boken kanskje vel omfattende og ordrik når undervisningen i faget er skåret ned til 4  uke, som i Oslo. Men med disse forbehold anbefales boken til norske medisinstudenter. Den er også en meget god kilde for allmennpraktikere som ønsker en oppdatering i faget.

Petter Jensen Gjersvik

Hudavdelingen

Rikshospitalet

Anbefalte artikler