Fotballmedisin på sitt beste

Artikkel

Fotball er verdens største idrett med rundt 200 millioner aktive. Bare i Norge er det 325 000 lisensierte spillere, hvorav 75 000 er kvinnelige. Fotballskader utgjør ca. 35 % av alle idrettsskader i Norge. Fotballmedisin gir en enestående oppdatering på medisinske aspekter i fotball. Den er en norsk utgave av den svenske boken Fotbollsmedicin , og er et samarbeidsprosjekt mellom det norske og det svenske fotballforbundet. Forfatterne har meget bred og lang erfaring innen idrettsmedisin og fotballmedisin spesielt. Boken er redigert for norske forhold, og to nye kapitler om skadeepidemiologi og doping omhandler og er særlig tilrettelagt for norsk fotball.

Boken er delt inn i 14 kapitler. Første del tar for seg forekomst av fotballskader, forebygging og fotballens biomekanikk og fysiologi. Andre del omhandler ulike skadetyper inndelt etter lokalisasjon med kortfattet beskrivelse av skademekanisme, diagnose, behandling, prognose og fotballtilpasset skaderehabilitering. I siste del tar forfatterne for seg ulike spesialtemaer som blant annet kosthold, doping, barnefotball, spesielle sider ved damefotball og dommerens rolle.

I boken Fotballmedisin presenteres de ulike temaene på en pedagogisk og lettfattelig måte uten at det i for stor grad går utover dybden i det faglige innholdet. Boken inneholder en rekke interessante og beskrivende bilder og mange oversiktlige tabeller og illustrasjoner som fremhever teksten, letter forståelsen og øker lesegleden. Boken er skrevet for trenere, ledere og aktive spillere, men idrettsleger og fysioterapeuter som jevnlig forholder seg til fotballspillere og deres skader, vil ha stor nytte og glede av boken i den praktiske hverdag.

Thor Einar Andersen

Norsk Idrettsmedisinsk Institutt

Ullevål stadion

Oslo

Anbefalte artikler