Forskningsministeren lover oppfølging

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Kristin Clemet

På evalueringskonferansen i januar sa Clemet at rapporten er grunnlaget for en gjennomgripende debatt om hvordan vi organiserer forskningsvirksomhet og om hvilke strukturforandringer som trengs.

– Regjeringen vil sette forskningspolitikk på dagsordenen og prioritere arbeidet med å evaluere Norges forskningsråd, sa hun, uten å gå nærmere inn på den fremtidige strukturen. Hun sa at det er ennå for tidlig å si hvordan anbefalingene i evalueringsrapporten vil bli fulgt opp.

Rapporten skal ut på høring blant forsknings- og utdanningsinstitusjoner samt industribedrifter, før regjeringen tar endelig stilling til innholdet. Statsråd Clemet lover imidlertid å sette fart i regjeringens forskningsutvalg (RFU), som har vært lite synlig siden det første gang ble opprettet på midten av 1960-tallet. Utvalget, som ledes av statsråden, har som oppgave å samordne regjeringens forskningspolitikk.

I en kunngjøring fra Utdannings- og forskningsdepartementet heter det at regjeringens ambisjon er å bringe Norge på et internasjonalt toppnivå innen utvikling av teknologi, kompetanse og kunnskap. Forskningsinnsatsen skal trappes opp til minst gjennomsnittlig OECD-nivå innen 2005. Opptrappingsplanen viser at det samlede opptrappingsbehovet i norsk forskning er på minst 10 milliarder kroner. Med en 40–60-fordeling mellom offentlig og privat finansiert forskning og utvikling, betyr dette at offentlige bevilgninger til forskning i gjennomsnitt må styrkes med minst 1 milliard kroner per år. I tillegg må det til en kraftig vekst i næringslivets egen innsats innen forskning og utvikling, påpeker departementet.

Anbefalte artikler