Den norske lægeforenings landsstyremøte 2002

Artikkel

Sted/tid

Landsstyremøtet 2002 finner sted på Rica Ishavshotel, Fr. Langes gate 2, 9008 Tromsø. Landsstyremøtet begynner med åpningsmøte onsdag 5. juni kl 12 og avsluttes med bankett fredag 7. juni.

Deltakere

Landsstyremøtet er åpent for alle medlemmer av Den norske lægeforening. Medlemmer som ønsker å delta, må melde seg på forhånd.

Innkvartering/priser

Ved påmelding bes det markert om man ønsker at arrangør skal reservere hotell eller om man ordner innkvartering selv. Påmelding til landsstyremøtet med innkvartering inkluderer helpensjon under landsstyremøteperioden (fra og med lunsj 5. juni til og med siste måltid før avreise, senest frokost 8. juni). Ved overnatting fra 4.–5. juni er frokost inkludert. Det gjøres oppmerksom på at det vil bli benyttet flere hoteller for innkvartering. Samtlige hoteller som benyttes ligger innenfor fem minutters gåavstand fra Rica Ishavshotel. Sekretariatet vil fordele deltakerne på de ulike hotellene.

Rom/frokost 4.–5.6 .:

Enkeltrom

kr 1 295

Tillegg for ledsager i dobbeltrom

kr 250

Pensjonspriser per døgn 5.–8.6.:

Enkeltrom

kr 1 495

Tillegg for ledsager i dobbeltrom

kr 700

Rom/frokost 8.– 9.6.:

Enkeltrom

kr 895

Tillegg for ledsager i dobbeltrom

kr 200

Prisene gjelder for Rica Ishavshotel. Når det gjelder de øvrige hotellene som er forhåndsreservert, vil prisene være noe lavere og variere noe for de ulike hotellene.

Sekretariatet har forhåndsreservert noen rom også for natten lørdag 9.6. til søndag 10.6. Disse kan disponeres av deltakere på landsstyremøtet som ønsker å forlenge oppholdet i Tromsø. Antall rom er begrenset, og tildeling av slike rom vil skje i den rekkefølge påmeldinger mottas i sekretariatet.

Måltider

Måltider for boende

Måltider for de som bor på ett av hotellene er inkludert i pensjonspris, med unntak av banketten fredag kveld. Deltakelse i bankett må forhåndsbestilles ved markering på påmeldingsskjemaet. Tillegg til pensjonspris for banketten er kr 700 per person.

Måltider for ikke-boende

Lunsj alle dager: Dagpakke kjøpes i hotellets resepsjon. Dagpakken inkluderer lunsj samt kaffepauser. Pris kr 390 per dag.

Middag 5. juni: Troms legeforening er vertskap for arrangementet denne kvelden. Eventuell deltakelse må forhåndsbestilles ved markering på påmeldingsskjemaet. Pris per person kr 275. Bindende påmelding.

Middag 6. juni: Ingen forhåndsbestilling. Middagsbillett kjøpes i hotellets resepsjon innen kl 13 samme dag. Pris per person kr 275.

Bankett 7. juni: Eventuell deltakelse må forhåndsbestilles ved markering på påmeldingsskjemaet. Bindende påmelding. Pris kr 850 per person.

Kortfattet programoversikt

Onsdag 5. juni

Kl 1130–1200

Kaffe/formkake

Kl 1200–1330

Offisielt åpningsmøte

Kl 1330–1500

Lunsj

Kl 1500–1800

Helsepolitisk tema med innledning og diskusjon

Kl 1930

Troms legeforenings arrangement

Torsdag 6. juni

Kl 0830–1230

Behandling av landsstyre-saker

Kl 1230–1400

Lunsj

Kl 1400–1800

Behandling av landsstyre-saker

Kl 1930

Middag, Rica Ishavshotel

Fredag 7. juni

Kl 0830–1230

Behandling av landsstyre-saker

Kl 1230–1400

Lunsj

Kl 1400–1800

Behandling av landsstyre-saker

Kl 1930

Bankett, Rica Ishavshotel

Aktiviteter utenom landsstyremøtet

Den lokale arrangementskomité vil i samarbeid med hotellet være behjelpelig med å informere deltakere, ledsagere og gjester om aktuelle severdigheter og turmuligheter i området.

Saksdokumenter til landsstyremøtet

Saksdokumenter vil bli tilsendt påmeldte deltakere ca.14 dager før landsstyremøtet starter.

Påmelding

NB! Landsstyrets medlemmer, valgkomité, sentralstyrets vararepresentanter, desisorer samt leder av SOP får tilsendt særskilt innkalling med personlig påmeldings-/svarskjema.

Øvrige medlemmer av Den norske lægeforening må melde seg til landsstyremøtet ved å fylle ut påmeldingsskjema som er vedlagt dette nummer av Tidsskriftet. Påmeldingsskjemaet finnes også på Internett under adresse: www.legeforeningen.no, og kan lastes ned fra adresse: www.legeforeningen.no/assets/lands2002.rtf

Det gjøres oppmerksom på at Legeforeningens landsstyremøte starter med lunsj onsdag 5. juni.

Påmelding til deltakelse i eventuelle andre arrangementer forut for landsstyremøtet må gjøres til den enkelte arrangør (for eksempel Of, Ylf, etc.).

Påmeldingsfrist

Påmeldingsskjemaet må være sekretariatet i hende senest 31.3. 2002 .

NB! Det gjøres oppmerksom på at ved eventuell påmelding som mottas i sekretariatet etter påmeldingsfristens utløp, vil man ikke kunne regne med at arrangør kan skaffe overnatting.

Påmeldingsskjemaet sendes til

Den norske lægeforening, Organisasjonsavdelingen, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo.

Anbefalte artikler