Ny norsk bok i rettspsykiatri

Artikkel

Psykiater Randi Rosenquist og psykolog Kirsten Rasmussen har gitt en høyst påkrevd oppdatering av det rettspsykiatriske fagfeltet, særlig med tanke på de nye særreaksjonsreglene som ble innført ved årsskiftet. Begge forfatterne er meget oppdaterte i feltet. Rosenquist som formann i Den rettspsykiatriske kommisjon og Rasmussen som nytiltrådt professor i rettspsykologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim.

Boken er bygd opp i fem deler. Del 1 tar for seg generelle betraktninger vedrørende sakkyndighet. Del 2 handler om strafferettspsykiatrien, og del 3 tar for seg andre sakkyndighetsoppgaver som barnerett og erstatningsrett. Del 4 omhandler den nye psykisk helsevernloven. Del 5 tar for seg ulike kliniske områder innenfor rettspsykiatrisk arbeid som bl.a. risikovurderinger ved ulike kliniske tilstander, som personlighetsforstyrrelser, brannstiftere, mv.

Dette er en praktisk anlagt bok, og kan brukes som en manual ved sakkyndighetsarbeid med særlig vekt på rettspsykiatri. Boken egner seg ikke til å lese fra perm til perm, til tross for at den er lettlest og har et godt språk. Den bør heller benyttes som et oppslagsverk. Bokens siste del er kanskje den beste. Her gis det gode kliniske vignetter og oppdaterte beskrivelser av ulike redskap ved risikovurderinger.

Det kan innvendes mot boken at den kan virke litt juridisk tung. Jeg savner en mer klinisk vinkling bl.a. ved hjelp av kliniske vignetter som illustrerer tilstander som betinger straffrihet ved psykose og bevisstløshet. I kapitlet om barnefaglige sakkyndigoppgaver er noen av henvisningene foreldet. Jeg savner flere referanser i tilknytning til det rettspsykiatriske feltet, og i kapitlet om soningsvurderinger har forfatterne utelatt å oppgi referanse til en artikkel som de omtaler. Av og til kommer forfatternes mer private meninger til uttrykk uten at disse er særlig godt begrunnet.

Med visse justeringer og oppdateringer vil dette bli en god opplagsbok i rettspsykiatri som både leger, psykiatere, psykologer, politi og jurister kan ha nytte av.

Pål Grøndahl

Politilegens kontor

Oslo

Anbefalte artikler