Språkutfordring for medisinstudenter i Oslo

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

How do you do? Nei, pasientkontakt bør skje på norsk, mener medisinstudentene. Illustrasjonsfoto

Undervisningen i niende semester er konsentrert rundt fagområder som kvinnesykdommer og fødselshjelp, barnesykdommer og barnepsykiatri, anatomi, fysiologi, patologi, farmakologi, klinisk biokjemi, genetikk og allmennmedisin. Undervisningen skjer i form av forelesninger, seminarer, smågrupper samt praksis ved sykehus.

Engelsk dominerer

– Engelsk er blitt det dominerende fagspråket internasjonalt, og vi ønsker å samarbeide med universiteter i engelskspråklige land. Dette sa studiedekanus Borghild Roald til Tidsskriftet i august 2000 da fakultet hadde vedtatt å innføre engelsk som undervisningsspråk i niende semester (1).

Studieplanen, som er skrevet på engelsk, begrunner ordningen slik: Engelsk er det internasjonale medisinske språket og derfor må studentene mestre det. Niende semester inkluderer også utvekslingsstudenter som ikke har noen forkunnskaper i norsk.

– Spennende, mener Ragnhild Støen, Oslo-studentenes representant i Norsk medisinstudentforenings hovedstyre. – Det er bra at fakultetet tør å prøve noe nytt. Det enkleste ville vært å fortsette som før, sier Støen. Hun er enig med ledelsen ved fakultetet i at det er viktig at studentene mestrer engelsk som arbeidsspråk.

Pasientkontakt på engelsk

Støen mener likevel at pasientkontakt bør foregå på norsk. – Det er viktig at pasientkontakten blir gjort på den måten som er best for pasientene, understreker Støen.

Ifølge Aftenposten kommer 25% av dem som føder i Oslo fra andre land (2). Fakultetsledelsen er derfor ikke så bekymret for pasientkontakten på engelsk.

– I dette semesteret skal studentene lære om barnesykdommer, og de skal snakke med og lære å kommunisere med unger. Man mister noe av kommunikasjonen når man må oversette hva ungene sier, mener professor Kari Skullerud, en av foreleserne ved fakultet, til Aftenposten.

For studentlederen er det også viktig at utvekslingsstudenter får god oppfølging i forhold til eventuelle deler av opplegget som blir på norsk.

– Det må ikke bli de andre studentenes ansvar å følge opp utvekslingsstudentene med dette nye opplegget, sier Støen.

Anbefalte artikler