Velskrevet kortfattet bok om kreft for spesielt interesserte

Artikkel

Paul Kristjansen er lege, dr.med. og kreftforsker ved Københavns Universitet. Han har vært ansatt ved flere kreftavdelinger i Danmark (Finseninstituttet, Rikshospitalet) og i USA (Harvard University).

Boken henvender seg ifølge forordet til alle med interesse for kreft og ”kan leses uten andre forutsetninger enn interesse”. Den er inndelt i tre hovedavsnitt, Hva er kreft? Hvordan virker kreft? og Behandling av kreftsykdommer, og er illustrert med gode tegninger, bilder og tabeller. Det forklares hva kreft er og hvordan sykdommen oppstår. Videre beskrives og forklares sykdomsmekanismer, symptomer og prinsipper og virkninger av forskjellige behandlinger, inklusive strålebehandling, cytostatikabehandling og nyere behandlingsmetoder/prinsipper. Det er også et kapittel om alternativ behandling.

Boken er pedagogisk lagt opp med først et kort kapittel om terminologi, deretter forklares oppbygging av kroppens vev og celler før forfatteren går i gang med å forklare hva en kreftsvulst/celle er og redegjør for de forskjellige former for kreft. Det forklares videre om proteinsyntese, DNA-struktur, forskjellige typer gener, tumormarkører, kromosomer, apoptose, karsinogener, mutagener, frie radikaler, differensiering, ioniserende stråling osv. Kristjansen skriver godt, og jeg syntes det er imponerende hvordan han klarer å komprimere og formidle stoffet på en relativ enkel, logisk og pedagogisk måte. Enkelte steder kan dette allikevel bli vel tung lesning. Jeg savner en mer omfattende ordliste bak i boken og ev. fotnoter der det forekommer vanskelige ord og uttrykk. Det må være irriterende å måtte finne betydningen via registeret bak i boken gang på gang – hvis man finner det der. Registeret er ellers relativt omfattende.

Jeg savner også litt mer om screeningundersøkelser og nytten av disse. Kristjansen kunne i tillegg vært litt mer konkret om bivirkninger av strålebehandling. Kapitlene ”Symptomer på kreft”, ”Alternativ behandling”, ”Generelt om bivirkninger til kemoterapi” og ”Udvikling og afprøvning af nye behandlinger” er spesielt informative. Det samme gjelder siste kapittel, ”Hvor kan man få mer at vide?”, hvor forfatteren anbefaler en rekke nettsider og fagtidsskrifter.

Alt i alt en velskrevet bok som anbefales – særlig hvis man har litt bakgrunnskunnskap.

Trygve Kongshavn

Fjell legesenter

Drammen

Anbefalte artikler