Full fart fremover for elektroniske epikriser

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 2/2002 er det oppgitt feil tall i forhold til antall legekontorer og sykehus som kunne sende og motta elektroniske epikriser i 1999. Det var ikke kun ett legekontor som kunne motta elektroniske epikriser i 1999, men ca. 15. Derimot var det ett sykehus som kunne sende elektroniske epikriser dette året.

Anbefalte artikler