Det du bør vite om ikke-kardial thoraxkirurgi

Artikkel

47 amerikanske kirurger og anestesileger fra anerkjente sykehus, med hovedvekt på thoraxkirurgmiljøet i Buffalo, behandler i 75 kapitler kortfattet det meste som er verdt å vite om ikke-kardial thoraxkirurgi. To kapitler er viet lungefysiologi og anestesi.

Teksten er ordnet som korte, presise spørsmål med svaret angitt rett under. Svarene varierer fra et par til ca. 20 linjer. Dette er ikke en fordummende puggebok til en amerikansk flervalgsprøve, tvert imot er svarene entydige og begrunnede. Ikke alltid er man umiddelbart enig, og traumatologien er ikke bokens sterkeste side. Men man får argumenter for diskusjon.

Stort sett forutsetter ikke spørsmålene at man kan svare med eksakte tall, men i noen tilfeller er et tall svaret på spørsmålet. Da er det ikke uvesentlige tall. Helt eksakt viten kan strukturere diskusjonen om behandlingsopplegget for grupper pasienter som kan være tunge å behandle.

Inndelingen i kapitlene er etter anatomi, diagnostikk, behandling, spesifikke lidelser og skader. Det gjør kapitlene kortfattede og oversiktlige, men fører til at man må lete frem ett emne i flere kapitler. Til det får man hjelp av en fyldig indeks. Boken har ingen litteraturhenvisninger. Det er en svakhet. Man får ikke kvalitetssikring av svarene.

Dette er ingen lærebok. Det er bok for repetisjon. Det er en bok hvor man kan smålese et kapittel om gangen innimellom. Boken er heftet, men litt for stor for frakkelommen. Boken utgjør en glimrende momentsamling for foreleseren og for den kliniske underviseren. Kombinert med en tradisjonell lærebok og et operasjonsatlas kompletterer den det daglige, basale litteraturbehovet i thoraxkirurgi.

Johan Pillgram-Larsen

Thoraxkirurgisk avdeling

Ullevål universitetssykehus

Anbefalte artikler